نشریه پژوهش های مالیه اسلامی (پیک اقتصادی)

کد خبر: 90593 پنج شنبه 24 بهمن 1392 - 13:2
نشریه پژوهش های مالیه اسلامی (پیک اقتصادی)

 نشریه پژوهش های مالیه اسلامی (پیک اقتصادی) با محوریت توسعه الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی و به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور راه اندازی گردیده است.

این نشریه از سال 1390 با نشر الکترونیکی پیش شماره فعالیت رسمی خود را در عرصه مطبوعات آغاز کرده و در حال حاضر با دریافت مقالات مرتبط در زمینه تخصصی مالیه اسلامی و داوری آنها در سطح علمی- پژوهشی تلاش دارد تا رتبه خود را به سطح علمی-پزوهشی ارتقا دهد.

 

دستور العمل ارسال مقاله:

در دستورالعمل ارسال مقاله این نشریه آمده است: «نشریه پژوهش های مالیه اسلامی دانشگاه پیام نور، با محوریت فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد توسعه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، راه اندازی گردیده است.

خواهشمند است پیش از ارسال مقاله به مجله، با توجه به تخصص علمی مجله(مالیه اسلامی) به موارد ذیل عنایت کافی مبذول گردد.

ارسال مقاله صرفا از طریق سامانه امکانپذیر است  و به مقالاتی که از طریق ایمیل یا پست ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم  است مقاله در قالب دستور العمل نگارش مقالات دانشگاه پیام نور (قابل دریافت از منوی راهنمای نویسندگان) تنظیم شده باشد و قبلا برای هیچ نشریه یا همایشی ارسال نشده باشد. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بر عهده نویسنده ارسال کننده مقاله خواهد بود.

موضوع مقاله می بایست صرفا مالیه اسلامی باشد و مقاله توسط داوران، با رویکرد علمی پژوهشی بررسی خواهد شد.

پیشنهاد های کاربردی نیز حتما در مقاله درج گردد.»

 

سایت اختصاصی نشریه

دستورالعمل تهیه و ارسال مقالات به نشریه