عقود اسلامی بانکی

کد خبر: 90584 یکشنبه 20 بهمن 1392 - 12:23
عقود اسلامی بانکی


کتاب «عقود اسلامي بانکي؛ با تأکيد بر نکات کاربردي نحوه ی اجراي آن در بانک مهر اقتصاد» که توسط حميدرضا نجف‌پور کردي، مسلم ميرزايي، جواد عبادي و علي‌رضا فتح‌الهي نوا به رشته تحرير درآمده است با رويکرد تبيين فقهي، حقوقي و اعتباري معاملات بانکي در بانک مهر اقتصاد تدوين و از سه بخش مشتمل بر دوازده فصل تشکيل شده است.

در بخش اول این کتاب، کلياتي از مباحث بانک و بانکداري و تعاريف واژه‌هاي تخصصي در حوزه مباحث بانکي بيان مي‌شود؛ در بخش دوم انواع قراردادهاي عقود مبادله‌اي (شامل فروش اقساطي، سلف، خريد دين، اجاره به شرط تمليک و جعاله) و در بخش سوم انواع قراردادهاي عقود مشارکتي (شامل کليات مشارکت مدني، مشارکت مدني احداث، مشارکت مدني بازرگاني و مشارکت کاهنده) به صورت ماده به ماده مطرح و نحوه تکميل قرارداد و الزامات فقهي، حقوقي و اعتباري آن با تأکيد بر نکات کليدي و با استفاده از مثال‌هاي کاربردي شرح داده مي‌شود.

کتاب «عقود اسلامي بانکي» بيشتر جنبه کاربردي دارد و در آن تلاش شده است به صورت ساده و روان با ذکر مثال‌هاي عملي، مفاد و بندهاي هر يک از انواع عقود مبادله‌اي و مشارکتي از منظر شرعي، حقوقي و قواعد اعتباري تشريح شود تا کارکنان بانک، هم‌زمان با فراگيري آموزش‌هاي کارگاهي و مطالعه اين کتاب بتوانند با کمترين مشکل نسبت به اجراي صحيح قراردادهاي تسهيلات اقدام کنند.    

ويرايش نخست کتاب «عقود اسلامي بانکي» در قالب 204 صفحه از سوي انتشارات نويد مهر با قيمت 80000 ريال روانه بازار شده است.

صفحه تازه های نشر