تصمیمات جدید برای اسناد خزانه اسلامی

کد خبر: 90581 شنبه 19 بهمن 1392 - 10:7
تصمیمات جدید برای اسناد خزانه اسلامی

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول تعیین بانک‌های عامل در توزیع اسناد خزانه شدند.

با موافقت نمایندگان نمایندگان مجلس تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی (پنجشنبه 17 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور، با جزء 3 بند (ط) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند که براین اساس تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی انجام می‌شود.

گفتنی است در جزء 3 بند (ط) تبصره 6 لایحه بودجه 93 آمده است تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

 

معامله اسناد خزانه اسلامی از طریق بورس و فرابورس

با موافقت نمایندگان مجلس شرایط معامله ثانویه اسناد خزانه اسلامی ازطریق بورس فراهم می‌شود.

به گزارش این خبرگزاری، نمایندگان در نشست علنی صبح ( پنجشنبه 17بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با جزء 2 بند ط تبصره 6 این لایحه مبنی بر داد و ستد اسناد خزانه اسلامی در بازار بورس یا فرابورس موافقت کردند.

 

خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد.

با موافقت مردم در خانه ملت خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد.

در ادامه گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی (پنجشنبه 17 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور، با الحاق دو جزء 4 و 5 به بند (ط) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند (ط) تبصره 6 خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

همچنین در جزء 5 بند (ط) تبصره 6 نیز آمده است آیین‌نامه اجرایی ایـــن بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.