آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسلامی

کد خبر: 90569 دوشنبه 14 بهمن 1392 - 15:41
آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسلامی


بدون شك يكي از ضروري‌ترين اقدامات در آموزش و پژوهش اقتصاد و بانكداري اسلامي، بحث شناسايي وضع موجود است. به عبارت ديگر تا زماني كه شناخت مناسبي از وضع موجود در كشور وجود نداشته باشد، نمي‌توان به اصلاح آن و تقويت بعد اسلامي در مباحث اميدوار بود. اين كتاب تلاش مي‌كند تا به شناخت دقيق وضع موجود آموزش و پژوهش اقتصاد و مالي اسلامي در ايران بپردازد و علاوه بر اين مقايسه‌اي نيز با وضع موجود در دانشگاه‌هاي ديگر كشورها انجام دهد. يافته‌هاي اين تحقيق در حوزه آموزش، مباني نظري و كاربردي لازم براي ارائه دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري در حوزه‌هاي اقتصاد و مالي اسلامي در آينده در دانشگاه‌هاي ايران را فراهم مي‌كند. در حوزه پژوهش نيز ضمن تبيين حوزه‌هاي پژوهشي كه تا كنون مورد توجه متفكران اقتصاد و مالي اسلامي در داخل و خارج از كشور بوده است، زمينه لازم براي انجام پژوهش در ساير حوزه‌ها كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است را هموار مي‌سازد.

فصل‌بندي اين کتاب بدين‌ صورت است كه فصل اول به بيان كليات و مفاهيم مطرح در تحقيق پرداخته و چشم‌انداز كلي و نحوه ارتباط ساير فصول را تبيين مي‌كند. اما فصل دوم به بررسي جزيي وضع موجود آموزش و پژوهش اقتصاد و مالي اسلامي در ايران مي‌پردازد. مطالب اين بخش به اين صورت تدوين شده است كه ابتدا تمامي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي جمعي كه در حوزه اقتصاد و مالي اسلامي انجام شده است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اين كار از طيق شناخت دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و ساير موسساتي كه به نحوي در اين حوزه فعال هستند، انجام مي‌شود. پس از آنكه در فصل دوم تحقيق وضع موجود در ايران بررسي شد، زمان بررسي مشابه در سطح جهاني فرا مي‌رسد. اين مهم در فصل سوم انجام مي‌شود. در واقع هدف اين فصل آن است كه وضع موجود آموزش و پژوهش اقتصاد و مالي اسلامي در سطح بين المللي را مورد بررسي قرار دهد. اين كار مسلما شناخت خواننده از وضع موجود را كامل‌تر نموده و زمينه تقويت تحليل‌هايي كه در فصول نهايي طرح ارائه خواهد شد را فراهم مي‌آورد. فصل چهارم نيز به تحليل يافته‌هاي تحقيق پرداخته و دلالت‌هايي براي اصلاح نظام آموزش و پژوهش اقتصاد و بانكداري اسلامي در كشور ارائه مي‌دهد.

لازم به ذكر است كه اين كتاب به قلم دكتر محمد مهدي عسگري، محمدرضا رضي و حسين ميسمي توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در بهمن ماه 1392 و با قیمت 110000 ریال به چاپ رسيده است.
علاقمندان می توانند جهت تهیه این کتاب به این نشانی مراجعه نمایند.
صفحه تازه های نشر