استانداردهاي شرعي بانکداري اسلامي

کد خبر: 90567 دوشنبه 14 بهمن 1392 - 8:37
استانداردهاي شرعي بانکداري اسلامي


کتاب «استانداردهاي شرعي بانکداري اسلامي، گزارش‌هاي هيئت خدمات مالي اسلامي تطبيق يافته با فقه اماميه» توسط مؤسسه بين‌المللي تحقيقات و مطالعات بانکداري اسلامي صدر (ISIB) زير نظر دکتر سيد حميد پورمحمدي، عضو سابق هيئت عامل بانک توسعه اسلامي ترجمه و تدوين شده است.

بانکداران دنيا مدت‌ها است که با تشکيل کميته‌هاي تخصصي مانند کميته بال،‌ عمليات بانکي را استاندارد کرده‌اند و همه ساله اين استانداردها را بازبيني و تقويت مي‌کنند. هم‌راستا با اين تلاش‌ها تعدادي از بانک‌هاي مرکزي کشورهاي اسلامي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با تشکيل سازماني به نام هيئت خدمات مالي اسلامي (IFSB) در کشور مالزي اقدام به تدوين استانداردهاي شرعي بانکداري اسلامي نموند. اين سازمان، تاکنون استانداردهاي گوناگوني در زمينه فعاليت مؤسسات مالي اسلامي منتشر کرده است.

کتاب «استانداردهاي شرعي بانکداري اسلامي» در چهار فصل تدوين شده و مشتمل بر 180 صفحه است. فصل اول، به اصول راهنماي مديريت ريسک براي مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مالي اسلامي (غير از مؤسسات بيمه) مي‌پردازد. در فصل دوم اصول راهنماي حاکميت شرکتي براي مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مالي اسلامي (غير از مؤسسات بيمه اسلامي -تکافل- و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک) مطرح شده است. در فصل سوم نيز به اصول راهنماي حاکميت براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري جمعي پرداخته شده است. سرانجام در فصل چهارم اصول راهنماي راهبري کسب و کار براي مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مالي اسلامي ارائه شده است.

شايان ذکر است در کنار ترجمه استانداردهاي شرعي هيئت خدمات مالي اسلامي، شوراي علمي- فقهي مؤسسه صدر به سرپرستي حجت‌الاسلام دکتر سيد عباس موسويان، اقدام به انطباق مفاد استانداردها با فقه اماميه کرده است تا ضمن توجه به استانداردهاي بين‌المللي مالي اسلامي، به تفاوت‌هاي استانداردها در فقه اماميه نيز توجه شود.

کتاب «استانداردهاي شرعي بانکداري اسلامي» با قيمت 130000 ريال از سوي انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميرکبير در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.


صفحه تازه های نشر