نهادهای مالی بین‌المللی اسلامی

کد خبر: 90564 شنبه 12 بهمن 1392 - 15:16
نهادهای مالی بین‌المللی اسلامی


کتاب «نهادهاي مالي بين‌المللي اسلامي» توسط سيد حميد پورمحمدي، عضو سابق هيئت عامل بانک توسعه اسلامي و فردوس زارع قاجاري، کارشناس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از سوي انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميرکبير به چاپ رسيد. 

در اين کتاب نهادهاي مالي اسلامي فعال در سطح بين‌المللي معرفي شده‌اند. پيشينه، اهداف و مأموريت‌ها، ارکان و ساختار، مؤسسات زيرمجموعه، محورهاي فعاليت و غيره از جمله مواردي است که درباره اين نهادها به آنها پرداخته شده است. اين کتاب مشتمل بر دوازده فصل است که در هر فصل يکي از نهادهاي ذيل معرفي شده‌اند:

-       بانک توسعه اسلامي (IDB)

-       شرکت اسلامي توسعه بخش خصوصي (ICD)

-       شرکت اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتباري صادراتي (ICIEC)

-       شرکت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجارت (ITFC)

-       صندوق انسجام اسلامي براي توسعه (ISFD)

-       مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامي (IRTI)

-       هيئت خدمات مالي اسلامي (IFSB)

-       شرکت بين‌المللي اسلامي مديريت نقدينگي (IILM)

-       سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي (AAOIFI)

-       مرکز اسلامي مصالحه و داوري بين‌المللي (IICRA)

-       مؤسسه بين‌المللي رتبه‌بندي اسلامي (IIRA)

-       سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي (IIFM)

در فصل اول اين کتاب درباره بانک توسعه اسلامي مي‌خوانيم: «بانک توسعه اسلامي يکي از نهادهاي تخصصي سازمان همکاري اسلامي (سازمان کنفرانس اسلامي سابق) و از مؤسسات بزرگ مالي بين‌المللي است که با توجه به ويژگي‌ها، تشکيلات و اهداف آن، در شمار بانک‌هاي توسعه چندجانبه قرار دارد ... در حال حاضر 56 کشور اسلامي از چهار قاره جهان در اين بانک عضويت دارند. جمهوري اسلامي ايران نيز در اسفند ماه سال 1367 - با تصويب مجلس شوراي اسلامي- به عضويت اين بانک در آمده است و اکنون در کنار کشورهاي عربستان سعودي، ليبي، قطر و مصر از سهامداران عمده آن به شمار مي‌آيد».

صفحه تازه های نشر

:مطالب مرتبط