بررسی و نقد اصول و مبانی قانونی و حقوقی بانکداری بدون ربا در ایران

کد خبر: 90562 شنبه 12 بهمن 1392 - 9:50
بررسی و نقد اصول و مبانی قانونی و حقوقی بانکداری بدون ربا در ایران

بانک انصار به تازگی چاپ دوم کتاب «بررسی و نقد اصول و مبانی قانونی و حقوقی بانکداری بدون ربا در ایران» را به قلم عبدالعلی نظافتیان، مدرس حقوق بانکی منتشر ساخته است. این کتاب که در 144 صفحه تدوین شده است دارای شش فصل می‌باشد:

فصل اول با عنوان «سوابق تاریخی، کلیات مباحث» به مفاهیم بانک و بانکداری، عملیات بانکی و تفاوت بانکداری با ربا و بانکداری بدون ربا و معرفی قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌پردازد. فصل دوم با عنوان «تامین وتجهیز منابع بانک‌ها» به مقولات سپرده‌پذیری قرض‌الحسنه و سپرده‌گذاری مدت‌دار اشاره دارد. فصل سوم با عنوان «تخصیص منابع بانک‌ها» به اصول و مبانی اعطای تسهیلات بانکی و انواع وام و تسهیلات در قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره ‌دارد. فصل چهارم با موضوع «وثایق و تضمین‌های بانکی» به ضرورت قانونی اخذ تضمین برای اعطای تسهیلات بانکی و پدیده خسارت تاخیر تادیه به عنوان مکانیزم قراردادی به منظور تامین و تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی و همچنین نکات کاربردی در مورد تضمین و توثیق تسهیلات بانکی اشاره می‌نماید. فصل پنجم این کتاب، به «خدمات و سرویس‌های بانکی» پرداخته و در فصل انتهایی، برآیند نهایی مطالب و منابع و مآخذ کتاب به اطلاع خوانندگان می‌رسد.

لازم به ذکر است که نویسنده در مقدمه این کتاب، هدف اصلی نوشتار خود را تشریح مختصر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی دانسته و اظهار امیدواری نموده نظام بانکی کشور به سمت و سویی رود که به الگویی مناسب جهانی برای بانکداری واقعی اسلامی بر مبنای فقه غنی شیعه تبدیل گردد.

صفحه تازه های نشر