عرضه اولین اوراق استصناع در پایان سال

کد خبر: 90487 یکشنبه 8 دی 1392 - 17:11
عرضه اولین اوراق استصناع در پایان سال


رییس سازمان بورس از انتشار اوراق استصناع و اوراق خزانه اسلامی قبل از پایان سال خبر داد.

دکتر علی صالح آبادی در پاسخ به این سوال ایسنا که قبل از پایان سال چه ابزارهای مالی منتشر می‌شود؟ گفت: اوراق استصناع در کمیته فقهی نهایی شده و دستورالعمل آن تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: بنابراین در بازار سرمایه شاهد عرضه اولین اوراق استصناع قبل از پایان سال خواهیم بود.

صالح آبادی به ویژگی های این اوراق اشاره کرد و افزود: اوراق استصناع مشابه اوراق مشارکت بوده با این تفاوت که در این اوراق نرخ سود اوراق از پیش تعیین شده است و در چارچوب قرارداد استصناع بوده و برای پروژه های مختلف قابلیت استفاده دارد.

وی در ادامه به انتشار اوراق خزانه اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: دستورالعمل اوراق خزانه اسلامی توسط دولت ابلاغ شده و با همکاری بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اولین سری از اوراق قبل از پایان سال عملیاتی می شود.

وی یاد اور شد: با توجه به دستورالعملی که به تصویب دولت رسیده است معاملات ثانویه این اوراق صرفا در بورس و فرابورس خواهد بود.

رییس سازمان بورس در مورد اوراق اختیار معامله گفت: دستورالعمل و ضوابط این اوراق به بورس تهران ابلاغ شده و ابزار اختیار معامله به بورس تهران منتقل شده است.


مطالب مرتبط: