بانکها باید قرض‌الحسنه مستقل ایجاد کنند

کد خبر: 80454 یکشنبه 24 آذر 1392 - 9:40
بانکها باید قرض‌الحسنه مستقل ایجاد کنند


به گزارش بنکر، رییس کل بانک مرکزی، جناب آقای دکتر ولی‌الله سیف اظهار داشت : هر بانکی که می‌خواهد فعالیت قرض‌الحسنه‌ای را ادامه دهد با تاسیس موسسه جداگانه به عنوان قرض‌الحسنه آن بانک باید این فعالیت‌ها را به طور مستقل ساماندهی کند.

وی افزود: برآورد ها نشان می‌دهد این کار تاکنون مثبت نبوده و سال 92 نخستین سالی است که منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی کاهش یافته است.

ایشان گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت حتماً تقاضاهای زیادی وجود دارد که نظام بانکی نمی‌تواند تامین کند. البته در بانک مرکزی کنترل می‌کنیم تا همه منابع قرض‌الحسنه به مصرف قرض‌الحسنه برسد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود : وقتی این شرایط وجود دارد و و تقاضایی بدون جواب می‌ماند، نمی‌توانیم کاری کنیم مگر اینکه برای رشد منابع قرض الحسنه تلاش کنیم.

ایشان اظهار داشت : شاید با بازنگری و انعطاف بیشتر بتوانیم زمینه های جذب قرض الحسنه بیشتری را از مردمی که انگیزه معنوی دارند ایجاد کنیم تا نظام بانکی هم بهتر خدمت رسانی کند.