کاربردی برای ابزارهای نوین تامین مالی

کد خبر: 80442 دوشنبه 18 آذر 1392 - 12:48
کاربردی برای ابزارهای نوین تامین مالی


مدیر‌عامل تامین سرمایه نوین با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه‌ای با مشکلات عدیده‌اي مواجه هستند، گفت: برای برون رفت از مشکلات نظام تامین مالی کشور، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت، به همراه به کارگیری ظرفیت‌های استفاده نشده بازار سرمایه موثر است.

ولی نادی‌ قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقش ابزارهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی سند چشم‌انداز و تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصاد به گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری، مستلزم نهادهای مالی توانمند و بازار‌های مالی توسعه یافته است تا بازخورد تصمیمات به طور شفاف قابل رصد باشد.

وی افزود: در ایران به دلیل مشکلات نظام تامین مالی بانک پایه، عدم تنوع ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت و عدم توجه کافی به بازار سرمایه به عنوان محلی برای جذب و به کار انداختن سرمایه‌های راکد، انتقال وجوه از بخش‌های دارای مازاد نقدینگی به بخش‌های تولیدی و صنعتی به خوبی صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: با وجود افزایش چند برابری نقدینگی اقتصاد، همچنان بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه‌ای با مشکلات عدیده‌اي مواجه هستند. به نظر می‌رسد که برای برون رفت از مشکلات جاری نظام تامین مالی کشور، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت ، به همراه به‌کار‌گیری ظرفیت‌های استفاده نشده بازار سرمایه می‌تواند موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: بر این مبنا بازار سرمایه به عنوان بازاری نوآور و خلاق، قابل انعطاف و شفاف که در آن بازخورد تصمیمات مربوط به تخصیص منابع قابل ردیابی است، می‌تواند به عنوان عرصه تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها و اولین مقصد دارندگان وجوه مازاد (پس‌انداز‌کنندگان) تبدیل شود.

به گفته مدیر‌عامل تامین سرمایه نوین، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بار عمده تامین مالی شرکت‌های بزرگ به عهده بازار سرمایه است و تمرکز بازار پول بر تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط ( SME)، افراد و تجار است، اما در ایران بازار سرمایه به اندازه کافی بزرگ و عمیق نیست تا بتواند با عمده تامین مالی رشد اقتصادی کشور را به دوش بگیرد.

نادی قمی اظهار کرد: واسطه‌ها و نهادهای مالی بخش بازار سرمایه یعنی بانک‌های سرمایه‌گذاری (شرکت‌های تامین سرمایه) حدود شش سال پیش شکل گرفته‌اند و از لحاظ تعداد، حجم منابع، سرمایه، شبکه مشتریان و در مجموع توانگری مالی در حال رشد و نوپا تلقی می‌شوند. از طرف دیگر، شناخت مدیران مالی از این نهادهای مالی جدید و امکانات تامین مالی و مدیریت ثروت بازار سرمایه به اندازه کافی عمیق و گسترده نیست. بنابراين با وجود اهمیت ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت، نقش این ابزارها همچنان برجسته نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چه ابزارهایی در این راستا باید تعریف شود، گفت: ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه را می‌توان به سه گروه ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، عرضه‌های اولیه، جذب سرمایه‌گذار و تشکیل شرکت‌های سهامی خاص، پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان)، ابزارهای مبتنی بر بدهی (‌انتشار انواع صکوک، انتشار اوراق مشارکت، انتشار گواهی سپرده خاص) و ابزارهای مبتنی بر محصول نظیر انواع معاملات سلف، تقسیم‌بندی کرد.

به گفته ی نادی قمی، در حال حاضر به دلیل عدم شناخت کافی مدیران مالی شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی از ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت در بازار سرمایه، عدم تنوع ابزارها، پیچیدگی و زمانبری تامین مالی از طریق این ابزارها، نقش بازار سرمایه در تامین مالی کارشناسان را راضی نکرده است.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که سخت‌گیری در ارائه مجوز تامین مالی می‌تواند به نظارت قوی بر نحوه مصرف منابع جمع‌آوری شده سوق یابد. ضمنا می‌توان وظیفه طراحی ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت را به شرکت‌های تامین سرمایه سپرد تا با اجرای محدود آن دستورالعمل مربوطه را تدوین کنند، البته حقوق معنوی تدوین‌کننده ابزارها باید برای مدت زمان محدودي رعایت شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3083 به تاریخ 1392/9/17.