گزارش نهم منتشر شد.

کد خبر: 50353 دوشنبه 15 مهر 1392 - 9:43
گزارش نهم منتشر شد.
 تهیه و تنظیم: حسین میسمی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)

الف) مقدمه:

پس از برگزاری هشت نشست از «سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی»، پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاری نهمين جلسه در تاریخ بيست و سه شهريور ماه 1392 نمود. هدف از برگزاری این جلسه ایجاد تضارب آراء میان محققان در رابطه با موضوع حسابداري سپرده‌هاي بانكي در چارچوب بانكداري بدون ربا بود. بر این مبنا مقاله‌ای تحت عنوان: «بررسي تطبيقي نحوه محاسبه سود قطعي سپرده هاي مدت دار بانك ها بر مبناي دستور العمل بانك مركزي و ارزش افزوده بانك» که توسط آقايان دكتر غلامحسن تقي‌نتاج و آيت ا... ابراهيمي در شماره چهارم فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات حسابداري و حسابرسي به چاپ رسيده است، به عنوان مقاله هدف تعیین گردید.

این مقاله، مبحث حسابداري پرداخت سود در نظام بانكي كشور را از منظر بانكداري اسلامي مورد بررسي قرار داده و يافته‌هاي آن نشان دهنده آن است كه در روش موجود محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، حقوق سپرده‌گذاران و بانك به صورت صحيح رعايت نمي‌گردد.

شيوه برگزاري جلسه بدين صورت بود كه ابتدا نويسنده اصلي مقاله، جناب آقاي دكتر تقي‌نتاج، مهمترين يافته‌هاي تحقيق خود را ارائه نمود و پس از آن ناقدان محترم آقايان دكتر جعفر باباجاني، مرتضي ستاك و هوشنگ خستوئي به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. در ادامه برخي از حاضران در جلسه نيز نكات و ديدگاه‌هاي خود در رابطه با مباحث مطرح شده توسط ارائه دهنده و ناقدان را مطرح نمودند. آنچه كه مورد تاكيد تمامي ناقدان قرار گرفت اين موضوع بود كه ايده ارائه شده در اين پژوهش نو و قابل تامّل بوده و مي‌تواند موضوعي براي تحقيقات آينده باشد.

ب) خلاصه مقاله:

اين مقاله تلاش مي‌كند تا مقوله حسابداري پرداخت سود در نظام بانكي كشور را از منظر بانكداري اسلامي مورد بررسي قرار دهد. در واقع تلاش مي‌كند تا به روش توصيفي و از طريق مطالعه اسناد و مدارك يك بانك نمونه به اين سوال پاسخ دهد كه: «آيا سود قطعي پرداختي بانك‌ها مطابق با روش ابلاغي بانك مركزي متضمن رعايت حقوق سپرده‌گذاران مي‌باشد؟». يافته‌هاي اين تحقيق نشان دهنده آن است كه در روش موجود محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، جابجائي حقوق سپرده‌گذاران با يكديگر و بانك با سپرده‌گذاران وجود داشته و اين منجر به تضييع حقوق سپرده‌گذاران مي‌گردد. 

  ج) دریافت مقاله اصلی

  د) دریافت پوستر جلسه


  ه) دریافت گزارش تصویری جلسه

  و) دریافت گزارش تفصیلی جلسهعلاقمندان می توانند جهت مشاهده گزارش مبسوط جلسات قبلی به این لینک مراجعه فرمایند.