احیای روح ربا با حیله های شرعی

کد خبر: 50337 دوشنبه 1 مهر 1392 - 17:58
احیای روح ربا با حیله های شرعینايب رئيس مجلس خبرگان رهبري در اولين جلسه درس خارج تصريح کرد: اگر نظام سازي بر مباني شيعه و از ادله شرعيه استخراج شود آن وقت سيستم و تشکيلات پاسخگوي تمام نيازها خواهد بود.

به گزارش رسا، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم، امروز در نخستين جلسه درس خارج خود در سال تحصيلي 93 92 که در حرم کريمه اهل بيت(ع) برگزار شد، اظهار داشت:با پيدايش نظام اسلامي مسائل کلاني مطرح شده که نياز به نظام سازي فقهي دارد، عرصه هايي همچون فقه سياسي، فقه اداري و فقه قانون اساسي نياز به اجتهاد و پاسخ دارد و کسي جز فقيه، قدرت پاسخگويي ندارد.

 نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اين موضوع که امروزه در قم موسسات فقهي و مراکز تحقيقاتي زيادي مشغول فعاليت هستند، خاطرنشان کرد: اگر قوه عاقله قوي که مشرف به تمام موضوعات و مسائل فقهي است متصدي اين مراکز باشد توليد علم صورت مي گيرد.

 وي با بيان اين که در توليد علم، نخست بايد موضوع شناسايي سپس نظريات موجود در آن علم درست تلقي و فهميده شود، تصريح کرد: در ادامه بايد با استفاده از مباني فقهي شيعه که مباني قوي است (به تعبير امام خميني فقه جواهري) اجتهاد شود.

 عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينکه اگر نظام سازي بر مباني شيعه و از ادله شرعيه استخراج شود آن وقت سيستم و تشکيلات پاسخگوي تمام نياز ها خواهد بود، افزود: به طور مثال در سيستم بانکداري اگر بر پايه ادله شرعيه پياده شود ربا ريشه کن مي شود والا استفاده از حيله هاي شرعي خروج از ربا منجر به احياي روح ربا در جامعه مي شود؛ اين ها از وظايف روحانيان در بعد توليد علم است.