Islamic Banking: How to Manage Risk and Improve Profitability

کد خبر: 50283 سه شنبه 11 تیر 1392 - 15:8
Islamic Banking: How to Manage Risk and Improve Profitability

ناشر: جان وایلی و پسران

شابک: 4-88023-470-0-978

تعداد صفحات: 211 صفحه

تاریخ انتشار: ژانویه 2011

قیمت: 56 یورو

این کتاب نشان می­دهد که چگونه شما می­توانید با استفاده از استراتژی­های بانکداری اسلامی در فعالیت­های مالی خود منتفع شوید. توجه ویژه به جنبه ­های مختلف این رشته نشان می­ دهد که خصوصیات برجسته­ ای چون توسعه نهادهای تنظیمی، سازمان­های نظارتی که نظام بانکداری اسلامی را پشتیبانی می­ کنند و موارد دیگر، بانکداری اسلامی را از بانکداری غیراسلامی جدا می­ سازد. این کتاب همچنین به موضوعات طبیعت ریسک در بانکداری اسلامی، کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و ریسک­های مرتبط به بانکداری اسلامی را مورد بحث قرار می­ دهد. علاوه بر این موارد، مباحثی درباره سابقه و پیشرفت مالیه اسلامی، ارائه استراتژی­های ساده به منظور به کارگیری مالیه اسلامی در فعالیت­های تجاری و اثرات بحران جهانی اقتصاد بر بانکداری اسلامی (در مقایسه با بانکداری متعارف) از دیگر مطالب مطرح شده در این کتاب می ­باشند.
این کتاب از چهار بخش (سیزده فصل) تشکیل شده است. در بخش اول مفاهیم اولیه و تاریخچه بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دوم به مقوله ریسک در بانکداری اسلامی پرداخته می­شود. ماهیت ریسک، ریسک ذاتی و ریسک عملیاتی در بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی فصولی هستند که این بخش را شکل می ­دهند. بخش سوم کتاب به کفایت سرمایه می­ پردازد. مروری بر ادبیات، اهمیت و نقش سرمایه، چارچوب تنظیمی نظام بانکداری متعارف، بازل یک و دو، و چارچوب تنظیمی بانک­های اسلامی فصول این بخش را تشکیل می­دهند. کتاب در بخش چهارم به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته و فرآیندهای نظارتی و مباحث شفافیت و نظم بازاری در بانکداری اسلامی را مورد اشاره قرار داده است. در نهایت با بیان چالش­های پیش رو، توصیه­هایی برای تقویت بانکداری اسلامی طرح می ­شود.

صفحه تازه های نشر