اقتصاد اسلامي چيست؟

کد خبر: 50279 سه شنبه 15 مرداد 1392 - 12:12
اقتصاد اسلامي چيست؟


با توسعه و پيچيده‌تر شدن جوامع بشري و افزايش شناخت و دانش از ماهيت جهان هستي و ابعاد وجودي انسان، برداشت از اقتصاد بمانند بسياري ديگر از مفاهيم و تعاريف، دستخوش تغيير و توسعه شده است. شاهد اين موضوع افزايش مكاتب و دوره‌هاي اقتصادي در پي ايجاد بحران‌هاي اقتصادي و مالي طي چند قرن اخير است. مفاهيمي چون توسعه پايدار، مصرف بين نسلي، عقلانيت و اخلاق موضوعاتي هستند كه در نظام اقتصاد موجود به‌صورت مناسبي به آنها پرداخته نشده است. از اين‌رو امروزه خلاء وجود يك اقتصاد مبتني بر احتياجات واقعي انسان احساس مي‌گردد. با در نظر گرفتن جهان‌بيني متفاوت در اسلام و توجه به سازگاري دستورات شريعت اسلام با فطرت انسان‌ها، دور از ذهن نيست كه اقتصاد مبتني بر اصول اسلامي قابليت بيشتري نسبت به ساير مكاتب اقتصادي در ايجاد عدالت و رفاه در جامعه دارا باشد. اقتصاد اسلامي نيز به مانند ساير مكاتب اقتصادي سعي در تبيين نحوه‌ توليد، مصرف و توزيع كالا و منابع جهت افزايش رفاه و عدالت در جامعه از طريق شريعت را دارد.

كتاب «اقتصاد اسلامی چیست؟» تالیف محمد عمر چپرا و ترجمه حسین عباسی نژاد که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، جهت مقايسه بين اقتصاد مرسوم و اقتصاد اسلامي نخست به اهداف، جهان‌بيني و روش‌شناسي در اقتصاد سرمايه‌داري پرداخته و در بخش بعدي با مباني اقتصاد اسلامي مقايسه نموده است.

صفحه تازه های نشر