صکوک در نظام پولی و مالی ایران

کد خبر: 50234 سه شنبه 1 مرداد 1392 - 9:38
صکوک در نظام پولی و مالی ایران
 بانکداری اسلامی در دهه اخیر رشد و گسترش چشمگیری داشته و سهم و جایگاه آن در نظام بانکی بین‌الملل ارتقا یافته است. در این راستا ابزارهای نوین تأمین مالی متعددی در برخی کشورهای اسلامی معرفی شده که صکوک یکی از آنهاست. با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشور و لزوم توسعه ابزارهای تأمین مالی اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی به معرفی این ابزارها و شیوه‌های تأمین مالی اسلامی اهتمام ورزیده و در قالب کتاب حاضر به معرفی تفصیلی ابزار مالی صکوک می‌پردازد.

فصل اول کتاب که به قلم دکتر فتح اله تاری می باشد، شامل طرح موضوع، اهداف و روش‌هاست. در فصل دوم، بازارهای مالی اسلامی و روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی و تاریخچه و ویژگی‌های صکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم، تجربه کشورهای مختلف در به کارگیری ابزار مالی صکوک مرور می‌شود. فصل چهارم به مطالعه نحوه عملیاتی‌کردن صکوک در نظام مالی ایران و ریسک‌‌ها و چالش‌های بازار صکوک و راه‌های مقابله با این چالش‌ها می‌پردازد. در نهایت در فصل پنجم، پیش‌نویس اولیه ابزارهای اوراق اجاره در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد نقد قرار گرفته و آیین‌نامه پیشنهادی برای عملیاتی‌کردن صکوک اجاره در سیستم بانکی کشور ارائه می‌شود.


صفحه تازه های نشر