سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در بازار ارز عامل کاهش نرخ رشد نقدینگی

کد خبر: 416160 دوشنبه 13 شهریور 1402 - 13:34
 سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در بازار ارز عامل کاهش نرخ رشد نقدینگی
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از ایبنا، دکتر سجاد ابراهیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تیم اقتصادی دولت گزارش‌های خوبی از وضعیت اقتصادی مانند افزایش ۲۹.۵ درصدی تراز پرداخت‌ها، رشد صادرات کالا، کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در ابتدای دولت به ۲۷.۵ درصد، کاهش تورم، افزایش صادرات نفت و ... ارائه داده اند.

ابراهیمی ابراز داشت: برای این که بهبود آمار‌های اقتصادی همچنان تداوم یابد و همچنین کنترل تورم پایدار بماند، استمرار بهبود شرایط اقتصادی بسیار مهم است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این که در سال‌های اخیر بهبود شرایط اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته چشم گیر‌تر بوده است، گفت: برای این که رشد اقتصادی بیشتر شود، لازم است که رونق اقتصادی برای بخش حقیقی ادامه پیدا کند.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که به رشد اقتصادی و کنترل تورم کمک می‌کند، مدیریت نقدینگی در کشور است تا پایه پولی بیشتر از این افزایش پیدا نکند.

ابراهیمی گفت: بعضی از متغیر‌های اقتصادی در یک دهه اخیر روند کاهشی داشته است، به طوری که با افزایش محدود این متغیر‌ها نمی‌توان گفت که بهبود اقتصادی حاصل شده است، بدین ترتیب با شرایط بهبود کامل اقتصادی فاصله داریم. برای این که بهبود شرایط اقتصادی را تداوم ببخشیم، نیاز به استفاده از سیاست‌های مکمل داریم تا شرایط محیط اقتصادی را بهبود ببخشیم.

وی اضافه کرد:
  ثبات در بازار ارز موجب شده است تا انتظارات تورمی در سطح جامعه کاهش یابد، به همین دلیل است که شاهد کاهش شدید قیمت خودرو و مسکن در کشور هستیم.

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در بازار ارز موجب شده است تا رشد نقدینگی و رشد ترازنامه بانک‌ها راحت‌تر مدیریت شود.