انتشار اوراق سلف توسط بانک مرکزی بحرین

کد خبر: 355005 دوشنبه 22 دی 1399 - 9:28
انتشار اوراق سلف توسط بانک مرکزی بحرین

بانک مرکزی بحرین جهت تنظیم سیاست پولی، به صورت ماهانه و در سررسیدهای سه ماهه اقدام به انتشار اوراق سلف می‌کند. در آخرین انتشار اوراق سلف، ارزش این اوراق 43 میلیون دینار بحرین (معادل 4/ 113 میلیون دلار) بوده که با تقاضای بالای خریداران مواجه شده است.

انتشار این اوراق توسط بانک مرکزی بحرین و به وکالت از دولت بحرین صورت می‌گیرد. بازدهی این اوراق 25/ 2 درصد و تاریخ سررسید آن 18 نوامبر 2020 است. دارایی پایه این اوراق، گاز مازاد بر مصرف است و دولت بحرین متعهد است در سررسید، دارایی پایه قابل تحویل به سرمایه‌گذاران را به همان قیمت انتشار اوراق بفروشد. سرمایه‌گذاران می‌توانند اوراق را به شخص ثالث با قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشند، نرخ بازدهی این اوراق توسط کمیته سیاست‌گذاری پولی از قبل تعیین شده است.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، بولتن صکوک، شماره دوم.