گواهی سرمایه‌گذاری بانک اسلامی دبی

کد خبر: 355004 دوشنبه 22 دی 1399 - 9:20
گواهی سرمایه‌گذاری بانک اسلامی دبی

بانک اسلامی دبی در 30 ژوئن 2020 اقدام به انتشار 300 میلیون دلار گواهی سرمایه‌گذاری[1] کرد. ساختار این گواهی‌ها بدین صورت است:

نهاد واسط یعنی «شرکت با مسئولیت محدود صکوک بانک اسامی دبی»، که در جزیره کایمن به ثبت رسیده است، به عنوان ناشر، اقدام به انتشار بین‌المللی اوراق می‌کند.

نهاد واسط با استفاده از وجوه انتشار اوراق، به وکالت از سوی سرمایه‌گذاران، سبدی از دارایی‌های مشهود و غیرمشهود بانک اسلامی دبی را خریداری می نماید.

بانک اسامی دبی به وکالت از جانب نهاد واسط اقدام به مدیریت پرتفوی دارایی‌ها و کسب بازدهی کرده و در سررسیدهای معین، سودهای تحقق یافته را میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند. این اوراق دارای نرخ سود ثابت است، بدین منظور، ناشر یک حساب ذخیره ایجاد نموده است که در صورت تحقق سود مازاد از نرخ  تعهد شده، مبالغ مازاد در این حساب ذخیره و در زمان‌هایی که سود تحقق یافته کمتر از نرخ تعهد شده باشد، از این حساب جهت پوشش کسری سود استفاده می شود.

در سررسید، بر اساس قرارداد از پیش تنظیم شده، بانک اسلامی دبی به‌عنوان متعهد، سبد دارایی‌ها را به قیمت معینی خریداری خواهد کرد.

این اوراق در بورس نزدک دبی پذیرش شده است و بانک عرب، بانک اسلامی دبی، بانک ابوظبی، HSBC ، و استاندارد چارتر به عنوان شرکت‌های هماهنگ‌کننده و شرکت الن و اوری به عنوان شرکت مشاور عرضه این اوراق می‌باشند. بانک اسلامی دوبی گرچه از مؤسسه رتبه‌بندی فیچ رتبه اعتباری بلندمدت A را اخذ کرده است و همچینن مؤسسه مودیز نیز رتبه اعتباری پایدار را به این بانک اختصاص داده است، اما این اوراق فاقد رتبه اعتباری است.

حجم انتشار 300 میلیون دلار، سررسید صکوک 5 ساله تا 16 جولای 2026، تاریخ انتشار 30 ژوئن 2020، نرخ کوپن ۲٫95 %، رتبه اعتباری صکوک بدون رتبه و کشور ناشر امارات متحده عربی است.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، بولتن صکوک، شماره دوم.[1] Certificate of Investment : گواهی سرمایه گذاری اوراقی است مشابه گواهی سپرده‌گذاری که مبتنی بر عقد وکالت (عام یا خاص) توسط بانی منتشر می شود.