نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی

کد خبر: 354999 شنبه 20 دی 1399 - 9:25
نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)[1] پانزدهمین مقاله و گزارش تحقیقاتی خود را تحت عنوان «نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی» با همکاری بانک مرکزی عربستان سعودی[2] (SAMA)  منتشر نموده است.

این گزارش (WP-15) به بررسی اقدامات نظارتی مبتنی بر ریسک[3] (RBS) میان اعضای نظارتی و مقرراتی4] (RSA) هیئت خدمات مالی اسلامی برای صنعت بانکداری اسلامی در کشورهای عضو می‌پردازد. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که چارچوب‌های RBS به همان اندازه که برای بانک‌های متعارف مهم است، برای بانک‌های اسلامی نیز قابل استفاده و دارای اهمیت می‌باشد. با این حال، استفاده از اقدامات نظارتی مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی، مستلزم شناخت برخی از ریسک‌های خاص و اضافی در بانک‌های اسلامی است که مشمول بانک‌های متعارف نمی‌شود. این ریسک‌ها شامل ریسک عدم انطباق با شریعت (ریسک شریعت)، ریسک نرخ بازده، ریسک سرمایه‌گذاری سهام و ریسک تجاری جایگزین می‌باشد.

دکتر بیلو لاوال دانباتا به عنوان دبیر کل هیئت خدمات مالی اسلامی اظهار داشت: WP-15 نظرات اعضای نظارتی و مقرراتی را در مورد اقدامات نظارتی مبتنی بر ریسک را به طور خاص برای بانک‌های اسلامی در کشورهای عضو IFSB توصیف می‌کند. چارچوب RBS برای بانک‌های اسلامی با شناسایی ریسک‌های خاص و رتبه‌بندی آنها به ارزیابی بانک‌های اسلامی از لحاظ اهداف نظارتی می‌پردازد. برای این منظور، ضروری است که بانک‌های اسلامی شاخص‌های اصلی عملکرد[5] (KPI) را با چارچوبی از سطح تحمل‌پذیری در برابر مجموعه ریسک‌های خاص این صنعت، توسعه و ارتقاء دهد.  

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)[1] - The Islamic Financial Services Board (IFSB)

[2] - Saudi Arabia Central Bank (SAMA)

[3] - risk-based supervisory (RBS)

[4] - regulatory and supervisory authority (RSA)

[5] - key performance indicators (KPIs)