اعطای تسهیلات بانکی با قرارداد خرید دین

کد خبر: 344934 یکشنبه 2 آذر 1399 - 12:0
اعطای تسهیلات بانکی با قرارداد خرید دین

عمده نیازهای مالی متقاضیان واجد شرایط از طریق معاملات و قراردادهای مجاز براساس قانون بانکداری اسلامی انجام می‌شود که یکی از آنها خرید دین است. براساس عقد خرید دین، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخصی ثالث، می‌تواند دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از خریداری کرده و بدین ترتیب موجبات رفع مشکلات تقدینگی این واحدها را فراهم کند. خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخصی ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند.

مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین است. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری کنند.

اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌شود که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. بانک‌ها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سر رسید، اطمینان حاصل کنند. مطابق ضوابط مقرر، بانک‌ها باید نسبت به حقیقی بودن بدهی و معتبر بودن بدهکار اطمینان بیدا کنند.

منبع: ایبِنا