بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی

کد خبر: 344822 سه شنبه 4 شهریور 1399 - 15:37
بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی

کتاب «بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی» به قلم نصرالله خلیلی تیرتاشی نگاه جامعی به جوانب مختلف مالیات تورمی به منظور کشف مبانی و چارچوب فقهی استفاده از آن و میزان انطباق با عدالت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت اسلامی دارد.

این کتاب، ابتدا پیامدهای منفی مالیات تورمی بررسی کرده؛ سپس با لحاظ ادله لفظی از قرآن و سنت و معیار مصلحت نظام از کلام بزرگان از جمله امام خمینی (ره) به کشف چارچوب فقهی استفاده از مالیات تورمی پرداخته و در پایان راهکارهایی نیز برای جانشین مالیات تورمی ارائه گردیده است.

کتاب شامل هفت فصل است: فصل اول کلیات موضوع، شامل بیان مسأله، سؤال‌های مطرح در تحقیقات این کتاب، هدف و ضرورت انجام تحقیق و فرضیه‌ها و محدودیت‌ها را در برمی‌گیرد. فصل دوم، با عنوان بررسی ماهیت مالیات تورمی و پیامدهای آن به موضوع‌شناسی و بیان علل و آثار آن می‌پردازد. فصل سوم ماهیت پول و اهمیت حفظ ارزش آن در اقتصاد اسلامی را بررسی می‌کند. فصل چهارم به بررسی فقهی اعمال سیاست مالیات تورمی می‌پردازد. فصل پنجم، به بررسی سیاست‌های مالیات تورمی اعمال شده در ایران با معیار مصلحت می‌پردازد. فصل ششم به راهکارهای سیاستی جایگزین مالیات تورمی می‌پردازد و در پایان در فصل هفتم خلاصه، نتایج و پیشنهادهای تحقیق آمده است.

گفتنی است، بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی به قلم نصرالله خلیلی تیرتاشی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۶۳ صفحه، قطع رقعی و قیمت ۵۴,۰۰۰ هزار تومان منتشر شده است.

منبع: شبکه اجتهاد

صفحه تازههای نشر