ساخت آزادراه با صکوک منفعت

کد خبر: 344769 یکشنبه 25 خرداد 1399 - 10:35
ساخت آزادراه با صکوک منفعت

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم (سهامی خاص) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال جهت تامین سرمایه در گردش این شرکت به منظور احداث آزادراه گرمسار- سمنان صادر نمود.

بنا براین گزارش، در این اوراق، درآمد حاصل از ارائه خدمات عوارضی آزادراه قم-گرمسار به عنوان منافع مبنای انتشار اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرند که به مدت 4 سال به نهاد واسط به وکالت از خریداران اوراق واگذار می‌گردد.

نرخ علی‌الحساب و نرخ اعمال اختیار خرید این اوراق توسط بانی به ترتیب 17.5 و 18 درصد بوده و پرداخت‌های دوره‌ای آن هر سه‌ماه یکبار می‌باشد. هچنین عرضه آن در صورت دریافت مجوز انتشار، از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک مسکن است و بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است. دیگر ارکان انتشار این اوراق عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس و امین، شرکت کارگزاری بانک مسکن به عنوان عامل فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت.

منبع: روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه