برترین کشورهای اسلامی از لحاظ شاخص توسعه کمی

کد خبر: 344760 دوشنبه 12 خرداد 1399 - 11:27
برترین کشورهای اسلامی از لحاظ شاخص توسعه کمیتهیه: لیلا محرابی
منبع: ایبِنا