الگوهای کاربرد صکوک در عملیات بازار باز

کد خبر: 334717 شنبه 9 فروردین 1399 - 16:51
الگوهای کاربرد صکوک در عملیات بازار باز
 به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، دوماهنامه تازه‌های اقتصاد در جدیدترین شماره خود (شماره 159)، مقاله‌ای با عنوان «الگوهای کاربرد صکوک در عملیات بازار باز؛ بسترسازی برای اجرای برنامه جدید سیاستگذاری پولی» به قلم حسین میثمی منتشر کرده است.

در این مقاله می‌خوانیم:

«در چهارچوب جدید قرار است بخش عمده روابط بانک مرکزی با بانک‌ها و روابط بانک‌ها با یکدیگر در بازار بین‌بانکی، بر اساس وثیقه‌گذاری اوراق بهادار انجام شود. براین اساس، به نظر می‌رسد پیش‌نیاز موفقیت اجرای برنامه جدید سیاستگذاری پولی در ِ نظام بانکی کشور آن است که حجم قابل توجهی از اوراق بهادار منطبق با شریعت (صکوک) در ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها وجود داشته باشد تا سیاستگذار بتواند با خریدوفروش آنها، نسبت به اجرای عملیات بازار باز اقدام ورزد؛ یا اینکه این اوراق به‌عنوان وثیقه جهت استفاده از تسهیات قاعده‌مند بانک مرکزی کاربرد پیدا کند. به‌رغم آنچه مطرح شد، مشکلی که وجود دارد آن است که درحال حاضر بازار بدهی کشور عمق کافی ندارد و حجم صکوک موجود در نظام مالی پاسخگوی حضور بازیگران عمده‌ای چون بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیست. براین اساس، ضرورت طراحی الگوهای جدید صکوک در راستای بسترسازی برای اجرای برنامه جدید سیاستگذاری پولی احساس می‌شود. در ادامه، به تبیین ظرفیت‌های موجود در حوزه «صکوک دولت»، «صکوک بانک مرکزی» و «صکوک بانکی» اشاره می‌شود»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.