آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ابلاغ شد

کد خبر: 334702 سه شنبه 13 اسفند 1398 - 7:4
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ابلاغ شد
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در این ابلاغیه اعلام کرد: از آنجایی که آیین‌نامه مذکور بعد از حدود بیست سال مورد بازنگری قرار گرفته، خواهشمند است دستور فرمایید هرگونه درخواست عاملیت انتشار اوراق مشارکت با لحاظ مدت زمان سی روز کاری تعیین شده برای بانک مرکزی در ماده ۳۰ آیین نامه, جهت بررسی به این بانک ارسال گردد.

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت را از  این نشانیدریافت کنید.

منبع: ایبنا