عقود جذاب برای نظام بانکی

کد خبر: 304436 یکشنبه 13 مرداد 1398 - 16:18
عقود جذاب برای نظام بانکی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۷ بانک‌های دولتی تمایل بیشتری به وام‌دهی با سود ثابت داشتند و بانک‌های خصوصی تمایل به عقودی داشتند که سود ثابت نداشته باشد. درواقع بانک‌های خصوصی تمایل به عقود مشارکتی و بانک‌های دولتی تمایل بیشتری به عقود مبادله‌ای داشته اند. ازسوی دیگر عقود جذاب برای بانک‌های غیردولتی در سال ۹۷، مبادلات سلف بوده؛ به طوری که رشد اعتبارات مبادلات سلف در بانک‌های غیردولتی حدود دو برابر شده است. اما برای بانک‌های تخصصی و تجاری به ترتیب عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی جذاب بوده است.

بررسی آمارهای پولی و بانکی در بخش تسهیلات دهی نشان می‌دهد در پایان سال ۹۷ بانک‌های خصوصی و خصوصی شده تمایل بیشتری به عقود مشارکتی داشته اند و در مقابل بانک‌های تخصصی و تجاری تمایل بیشتری برای تسهیلات دهی به عقود مبادله‌ای نشان داده‌اند که از عقودی با سود معین و ثابت است. این اتفاق می‌تواند به دلیل تکالیفی باشد که بر عهده این بانک‌ها قرار گرفته است. بررسی دقیق تر نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی به مبادلات سلف تمایل بیشتری نشان داده‌اند. مبادلات سلف نوعی پیش خرید محسوب می‌شود که برای تامین منابع بنگاه اقتصادی کاربرد دارد. در مقابل بانک‌های غیردولتی از تسهیلات مضاربه و سرمایه گذاری مستقیم رویگردان بوده اند. اما بانک‌های دولتی به عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی علاقه بیشتری نشان داده‌اند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات بانکی تا پایان سال ۹۷ از حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به ۷/ ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی تقسیم بندی کلی در مورد بانک‌های کشور دارد.
این تقسیم بندی بانک‌ها را به سه دسته بانک‌های تجاری، تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری تقسیم می‌کند. بررسی ها نشان می‌دهد بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری بیشترین سهم را در اعطای تسهیلات در کشور داشته اند. این سهم حدود ۶۳ درصد است. بعد از آن بانک‌های تخصصی سهم ۲۱ درصدی در تسهیلات دهی کشور داشته اند و در نهایت بانک‌های تجاری که سهم ۱۶ درصدی را ثبت کرده اند. آمار بانک مرکزی تسهیلات داده شده به این سه گروه بانک‌ها را در ۱۱ دسته بندی قرض‌الحسنه ، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم قرار می‌دهد که می‌توان آنها را در دسته بندی کلی تری به عنوان عقود مشارکتی، مبادله‌ای و قرض‌الحسنه  مشخص کرد.

 

 تمایل بانک‌های خصوصی به عقود مشارکتی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال ۹۷ بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری رقمی‌در حدود ۷/ ۸۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دهی داشته اند که این رقم به نسبت اسفند ماه سال ۹۶ رشد ۲۱ درصدی داشته است. در تقسیم بندی بانک مرکزی تقریبا ۲۷ بانک غیردولتی و موسسه اعتباری وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد تا پایان اسفند ۹۷ بانک‌های غیردولتی بیشترین اعتبارات خود را به عقود مشارکتی اختصاص داده‌اند. عقود مشارکتی به عقودی گفته می‌شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌کند. مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف از عقود مشارکتی به حساب می‌آیند. استصناع و مرابحه نیز به دلیل استدلال های فقهی در دسته عقود مشارکتی قرار می‌گیرند. از نظر تعریف این نوع عقود، منطقی به نظر می‌رسد که بانک‌های غیردولتی که شامل بانک‌های خصوصی و خصوصی شده است، تسهیلات خود را به عقودی اختصاص دهند که سود بیشتری نصیب آنها کند.

 

 رشد تسهیلات سلف، کاهش رشد مشارکت مدنی

براساس آمار بانک مرکزی در بانک‌های غیر دولتی، ۳/ ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به عقود مشارکتی اختصاص یافته که از کل تسهیلات داده شده در این نوع بانک‌ها سهم ۶۸ درصدی دارد. در میان عقود مشارکتی بیشترین سهم را مشارکت مدنی دارد که حدودا ۴/ ۳۳۵ هزار میلیارد تومان است. اما نکته قابل توجه این است که تسهیلات اعطا شده در مشارکت مدنی به نسبت سال گذشته رشد ۳/ ۲ درصدی داشته که به نسبت سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. رشد تسهیلات مشارکت مدنی در سال ۹۴ حدود ۷/ ۲۱ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۹/ ۲۰ درصد رسیده است. درسال ۹۶ نیز از سرعت آن به شدت کاسته و ۱۱ درصد ثبت شده است. ازسوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی در سال گذشته تمایل بیشتری برای بستن قراردادهای سلف داشته اند. به طوری که تسهیلات داده شده در این بانک‌ها در سال ۹۷ به نسبت سال قبل از آن بیش از دو برابر شده است. معاملات سلف در سیستم بانکی ایران که به نوعی پیش خرید نقدی محصولات یک بنگاه است، به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش واحدها به کار می‌رود. براساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۶ تسهیلات داده شده به عنوان سلف ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته نگاهی به روند تسهیلات سلف در بانک‌های غیردولتی سال های اخیر نشان می‌دهد رشد تسهیلات سلف در سال ۹۶ به نسبت ۹۵ نیز با رشد بیش از ۱۵۰۰ درصدی مواجه بوده است.

 

روی برگردانی از عقود مضاربه

نکته قابل ملاحظه دیگر در مورد عملکرد بانک‌های غیردولتی برای تسهیلات دهی کم کردن اعتبارات خود در مبادلات مضاربه و سرمایه گذاری مستقیم است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تسهیلات دهی بانک‌های غیردولتی در سال ۹۷ در مورد مضاربه منفی ۶/ ۱۸ درصد و در مورد سرمایه گذاری مستقیم منفی ۷/ ۱۳ درصد بوده است. مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) بوده با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک شود. در این میان بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به صورت تسهیلات کوتاه مدت قرار دهند و درنهایت در سود حاصل از آن شریک شوند. اما آمارها نشان می‌دهد که بانک‌های غیردولتی تمایل چندانی به شراکت در این نوع معاملات نداشته اند. حتی روند تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر در این حوزه نیز تایید می‌کند که هر سال مبلغ کمتری را برای تسهیلات دهی به صورت مضاربه اختصاص داده‌اند؛ به طوری که در سال ۹۳ این رقم حدود ۲/ ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به حدود ۴/ ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع طی ۵ سال حدودا ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان از تخصیص اعتبارات به این گروه کاسته شده است.

 

تمایل بانک‌های تخصصی به عقود مبادله‌ای

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدودا ۷/ ۲۷۲ هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده در نظام بانکی توسط بانک‌های تخصصی پرداخت شده است. براساس تقسیم بندی بانک مرکزی، بانک‌های تخصصی در واقع بانک‌های دولتی هستند که در حوزه خاصی سرمایه گذاری می‌کنند. در این گروه ۵ بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی قرار دارد.بررسی آمارهای بانک مرکزی در این گروه از بانک‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات داده شده این بانک‌ها بیشتر از نوع مبادله‌ای بوده به طوری که حدود ۶۸ درصد از کل اعتبارات این نوع بانک‌ها را به خود اختصاص است. عقود مبادله‌ای به عقودی گفته می‌شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی را تامین می‌کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله از انواع عقود مبادلاتی به حساب می‌آید؛ بنابراین بانک‌های دولتی تخصصی بیشتر ترجیح می‌دهند که در فعالیت های اقتصادی شراکت کنند که از ابتدا سود آنها معلوم و مشخص باشد.

 

 اجاره به شرط تملیک، ذائقه بانک‌های تخصصی

براساس آمار بانک مرکزی تا پایان سال ۹۷ حدود ۵/ ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده در بانک‌های دولتی تخصصی به فروش اقساطی اختصاص داشته که به نسبت سال ۹۶ رشد ۲/ ۸ درصدی داشته است. اما نکته قابل توجه در ذائقه بانک‌های دولتی تخصصی در سال ۹۷، رشد ۳۱۵ درصدی تسهیلات اجاره به شرط تملیک است. آمارها نشان می‌دهد که این نوع بانک‌ها حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات خود را به عقود مبادله‌ای اجاره به شرط تملیک اختصاص داده‌اند که به نسبت سال ۹۶ رشد قابل توجهی داشته است.  ازسوی دیگر بانک‌های دولتی تخصصی نیز مانند بانک‌های غیردولتی اعتبارات کمتری را برای مضاربه اختصاص داده‌اند؛ به طوری که رشد این نوع تسهیلات در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ منفی ۱۴ درصد بوده است.

 

فروش اقساطی در بانک‌های تجاری

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری سهمی‌در حدود ۱۶ درصد در کل تسهیلات داده شده تا پایان سال ۹۷ داشته اند. این بانک‌ها که در واقع سه بانک سپه، ملی و پست بانک را شامل می‌شود در سال ۹۷ حدودا ۷/ ۲۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دهی داشته اند که به نسبت سال ۹۶ رشد ۲/ ۲۴ درصدی داشته است.  بانک‌های دولتی تجاری نیز مانند بانک‌های دولتی تخصصی تمایل دارند که تسهیلات خود را به عقود مبادله‌ای اختصاص دهند. به طوری که حدود ۵۸ درصد از کل اعتبارات خود را به عقود مبادله‌ای اختصاص داده‌اند. در این بانک‌ها فروش اقساطی بیشترین سهم را داشته است. به طوری که حدودا ۹/ ۸۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک‌های تجاری به فروش اقساطی اختصاص داشته است. رشد فروش اقساطی در سال ۹۷ نیز به نسبت سال ۹۶ حدود ۵۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی تجاری تمایل زیادی به تسهیلات دهی از نوع فروش اقساطی داشته اند. علاوه بر این، این بانک‌ها حدود ۵/ ۲۴ هزار میلیارد خود را به جعاله و ۸/ ۱ هزار میلیارد تومان را به اجاره به شرط تملیک اختصاص داده‌اند.  نگاهی به روند تسهیلات دهی بانک‌های تجاری و رشد نقطه به نقطه انواع تسهیلات دهی این نوع بانک‌ها نشان می‌دهد که رشد تسهیلات سلف در بانک‌های تجاری در سال ۹۷ حدود ۵۹ درصد بوده است. ازسوی دیگر کمترین رشد نقطه به نقطه نیز به عقود مشارکت مدنی تعلق داشته است. به طوری که رشد نقطه به نقطه عقود مشارکت مدنی در بانک‌های تجاری منفی ۷/ ۱۸ درصد بوده است. روند تسهیلات دهی بانک‌های تجاری از نوع عقود مشارکت مدنی نیز نشان می‌دهد که این نوع بانک‌ها از سال ۹۵ به بعد تمایل کمتری برای این نوع تسهیلات داشته اند.

 

آنالیز عقد قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور

آمار و ارقام بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد که ۵/ ۷۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک‌ها از نوع قرض‌الحسنه  است که سهم ۶ درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری حدود ۷/ ۵۳ هزار میلیارد تومان این تسهیلات را تامین کرده اند که رشد ۶/ ۳۱ درصدی را به نسبت سال ۹۶ داشته است. در بانک‌های دولتی تجاری، ۸/ ۱۶ هزار میلیارد تومان به قرض‌الحسنه  اختصاص داشته که رشد ۳/ ۳۱ درصدی را ثبت کرده است. بانک‌های دولتی تخصصی نیز ۸ هزار میلیارد از کل تسهیلات خود را به قرض‌الحسنه  اختصاص داده‌اند که رشد نقطه به نقطه آن ۳۵ درصد بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۴۶۷۲، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳.  شماره خبر: ۳۵۵۵۹۶۰