تمام قرض‌الحسنه‌ها زیر نظر بانک مرکزی می‌روند

کد خبر: 304419 سه شنبه 1 مرداد 1398 - 10:29
تمام قرض‌الحسنه‌ها زیر نظر بانک مرکزی می‌روند

سیاوش رضایی

درحالی که در سایت بانک مرکزی تنها نام 39 صندوق قرض‌الحسنه مجاز ثبت شده است، برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال است که از این تعداد حدود 940 صندوق زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی است.

در هفته‌های اخیر هیات وزیران لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای نیز باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. تا پیش از این، این دسته از صندوق‌های قرض‌الحسنه که یک سوم از کل صندوق‌ها را شامل می‌شد، براساس قوانین مختلف جزو استثنائات نظارتی بانک مرکزی قرار داشتند. اما درصورتی که لایحه اصلاح قانون برنامه ششم توسعه درخصوص حذف این استثنائات در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، تمام موسسات مالی و اعتباری فعال در کشور به طور کامل با نظارت و هدایت بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌دهند و دیگر هیچ استثنایی در قانون وجود نخواهد داشت.

 

فراز و نشیب تاریخی صندوق‌ها

تا پیش از سال 1383 که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تدوین و تصویب شد، نهادهای مختلفی مانند نیروی انتظامی و وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند، اما این قانون هم بخشی از صندوق‌ها را مستثنی کرد. در سال 1386 که آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ابلاغ شد، صندوق‌هایی که صرفا به فعالیت قرض‌الحسنه می‌پردازند از مفاد این قانون و نظارت بانک مرکزی مستثنی شدند. موضوعی که یک بار دیگر در آیین‌نامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1387 نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد.

 

بازگشت به سال 1388

به دنبال آن در سال 1388 تفاهمنامه‌ای میان بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی منعقد می‌شود که براساس آن موادی از آیین‌نامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه برای صندوق‌های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی تعدیل و تسهیل می‌شود.

این درحالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه باید با مجوز بانک مرکزی مراحل ثبت قانونی خود را طی کنند. با وجودی که قانون برنامه پنجم توسعه تا سال 1395 جاری و ساری بود، در فاصله سال‌های 1391 تا 1392 شورای پول و اعتبار یک بار دیگر استثنائاتی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای اعلام کرد. اما در سال 1393 شورای پول و اعتبار به دلیل تناقض با قوانین برنامه پنج‌ساله کشور، مصوبه قبلی خود را لغو کرد. پس از آن در دو قانون دیگر درباره فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تصمیم‌گیری شد. یک بار در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هیچ نوع استثنایی برای صندوق‌ها درنظر گرفته نشد و خواستار ثبت تمام آنها شد و دیگری در قانون برنامه ششم توسعه که در ماده 14 آن برخی از صندوق‌ها را از شمول قانون مستثنی کرد.

 

لغو استثنائات

اکنون پس از طی این مراحل بانک مرکزی در پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت، با ارائه ادله‌های مختلف خواستار لغو استثنائات در قانون برنامه ششم توسعه برای صندوق‌های قرض‌الحسنه شده است که این پیشنهاد در قالب یک لایحه با اصلاح قانون برنامه به تصویب رسیده و باید راهی خانه ملت شود.

 

ساماندهی تک شعبه‌ای‌ها

بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق‌های تک شعبه‌ای پیشنهاد حذف تبصره 2 بند «ب» ماده 14 و همچنین عبارت «زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره 2 بند (ب) این ماده» مندرج در تبصره ذیل بند «ج» ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه کشور را به هیات دولت ارائه کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در حالی که بر اساس ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است، مطابق تبصره 2 ذیل بند «ب» و تبصره ذیل بند «ج» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا 3 میلیارد تومان و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمام مراحل شامل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تسویه مستثنی شده‌اند، اساسا انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوق‌های موصوف در طول حاکمیت قانون فاقد مبنای قانونی است.

با تصویب حکم یادشده در ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و بنابراین اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد، مضافا اینکه حکم یاد شده مغایر با بند 9 «سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه» ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات» است.

در همین راستا مستثنی کردن نهادهای پولی و اعتباری سپرده پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحران های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد کرد؛ با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه موسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص اینگونه موسسات را به همراه دارد.

نباید فراموش کرد که بسیاری از موسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن الحجج و...، در بدو امر با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب موسساتی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تاسیس گردیده و رشد کرده اند. مستثنی کردن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا 3 میلیارد تومان و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از نظارت بانک مرکزی، باعث می‌شود که صلاحیت مدیران اینگونه صندوق‌ها از حیث وجود صلاحیت حرفه‌ای توسط مرجع صالح (بانک مرکزی) احراز نشود و این امر می‌تواند سبب بروز مخاطرات جدی در نحوه اداره هر یک از صندوق‌ها شود.

همچنین در صورت تخصیص منابع جمع‌آوری شده این صندوق‌ها به فعالیت‌های غیر قرض‌الحسنه، کدام مرجع باید نسبت به توقف اقدامات متخلفانه صندوق اقدام کند؟

از سوی دیگر در خصوص احراز ملاک «جذب منابع سالانه تا 3 میلیارد تومان» درخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای نیز ابهامات متعددی مطرح است. از جمله اینکه مشخص نیست منظور از «منابع سالانه صندوق» چه سرفصل حساب‌هایی است و آیا این منابع به منابع خالص تعلق می گیرد یا ناخالص؟ جذب منابع طی بازه زمانی یکساله ملاک عمل است یا در پایان سال مالی؟ ضمن اینکه مرجع رسیدگی به محاسبه منابع این صندوق‌ها نیز مشخص نشده است.

 

دو یادداشت:

 

۱. حرکت به سوی شفافیت

حسین سلیمی (نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران)

دارا بودن یک اقتصاد شفاف و سالم نیازمند شفافیت تمام بخش‌هاست. در واقع زمانی که تمام زیرمجموعه‌های اقتصاد عملکرد شفاف و قابل نظارتی داشته باشند، کلیت اقتصاد نیز شفاف می‌شود. در سال‌های اخیر غیرشفاف بودن برخی از موسسات مالی و اعتباری دردسرهای بسیاری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد که در آن مردم نیز به عنوان سپرده‌گذاران متضرر شدند. بنابراین قرار گرفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که تاکنون از شمول نظارت بانک مرکزی خارج بودند دراین دایره باعث می‌شود تا از تکرار اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد، جلوگیری شود.

در بازار پول ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی شفاف اساس کار محسوب می‌شود. هم اکنون بازار پول سهم عمده‌ای در اقتصاد ملی ایران دارد و نحوه عملکرد فعالان این بازار تاثیر زیادی در کارکرد کلی اقتصاد ایران خواهد داشت. برهمین اساس استثنا قائل شدن برای برخی از فعالان این بازار کار درستی نیست و همه باید از قانون تبعیت کنند. در همین راستا پس از گذشت سال‌ها که صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های تک شعبه ای از شمول نظارت بانک مرکزی مستثنی شده بودند، قرار گرفتن آنها در برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. همانگونه که اشاره شد ساماندهی این صندوق‌ها، درکنار جلوگیری از رخدادهای تلخ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری به دنبال داشت، می‌تواند ماحصل عملکرد این صندوق‌ها را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهد. براساس آمارهای اعلام شده نزدیک به هزار صندوق قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی فعال هستند که با افزوده شدن آن به صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای تعداد صندوق‌هایی که به دایره نظارتی بانک مرکزی افزوده می شود را به چند هزار مورد می‌رساند که سهم بالایی نیز در گردش و خلق پول در کشور دارند.

 

۲. خدمتی بزرگ به اقتصاد

عباس هشی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دهه‌های اخیر یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. این موسسات شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در دهه های 70 و 80 شمسی بدون نظارت بانک مرکزی تاسیس شدند و مجوز فعالیت خود را از سایرنهادها دریافت کردند.

پس از اجرای برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، در تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی خواستار حذف استثنائاتی شد که در طول سال‌های اخیر برای برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه شامل تک شعبه‌ای‌ها و صندوق‌های زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی شد که این درخواست با اصلاح قانون برنامه ششم توسعه در هیات وزیران به تصویب رسید. دراین زمینه می‌توان گفت، تحت نظارت قرار گرفتن تمام موسسات اعتباری بزرگترین خدمتی است که به نظام اقتصادی ایران شده است.

با وجودی که ماهیت فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه است، ولی عبور برخی از این صندوق‌ها و موسسات از خط قرمز قانون باعث مشکلات بسیاری برای سپرده‌گذاران و اقتصاد ملی شد. زمانی که قانونی تدوین و اجرا می‌شود، اعمال استثنا برای قانون اثربخشی آن را کاهش می‌دهد. درواقع مستثنی کردن برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه از حیطه نظارت بانک مرکزی اشتباه بزرگ و اساسی بود. متاسفانه برخی از فعالان این حوزه که از خلا قانونی سوءاستفاده می‌کردند با فعالیت‌های زیرزمینی صدمات فراوانی به اقتصاد وارد کردند. در شرایط فعلی هرچند دیرهنگام اما حذف این استثنائات از قوانین و مقرراتی ناظر بر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه گامی موثر برای عملیاتی شدن شعار رئیس جمهوری درخصوص مبارزه با فساد، شفافیت و از بین بردن رانت و تبعیض محسوب می‌شود.

هم‌اکنون این فرصت پیش آمده است که با رفع نقاط ضعف و ابهام موجود در مقررات مربوط به فعالیت موسسات اعتباری اقدامی رو به جلو صورت گیرد. تحت نظارت قرارگرفتن این دسته از صندوق‌های قرض‌الحسنه در دایره نظارتی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و شفافیت عملکرد این بخش از اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران، شماره 7113، صفحه 5 (اقتصادی)