تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)

کد خبر: 294319 جمعه 23 فروردین 1398 - 11:23
تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره ۷۲ از سال هجدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)» به قلم علیرضا نواب پور، احمد علی یوسفی و محمد طالبی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

« از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاریشده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می‌شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می‌شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد‌های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به‌کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوعشناسی پولهای رمزنگاریشده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدنکاوی تبیین گشته است.

در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحلهای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پولهای رمزنگاری‌شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پولها (بیت‌کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه‌رو نموده است.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.