اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی

کد خبر: 294316 شنبه 10 فروردین 1398 - 10:55
اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره ۷۲ از سال هجدهم خود مقاله‌ای با عنوان «اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی» به قلم موسی شهبازی غیاثی؛ محمد نقی نظر پور و سعید فراهانی فرد منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«اهداف نهایی سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت‌دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست‌گذاری است، مهم‌ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می‌دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه‌های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات‌بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست‌های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات‌زایی، تعادل‌بخشی و ایجاد زمینه‌ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست‌های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده‌مند برای سیاستگذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست‌گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله­گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.