انتشار دو استاندارد حسابداری درباره صکوک

کد خبر: 294211 دوشنبه 29 بهمن 1397 - 10:32
انتشار دو استاندارد حسابداری درباره صکوک

به تازگی هیئت حسابداری (AAB) سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، استاندارد شماره ۳۳ درباره «سرمایه‌گذاری‌ها در صکوک، سهام و ابزارهای مالی مشابه» (FAS33) و استاندارد شماره ۳۴ درباره «گزارش‌گری مالی برای دارندگان صکوک» (FAS34) را به طور رسمی منتشر کرده است. با اضافه شدن این دو استاندارد جدید، تعداد کل استانداردهای منتشر شده توسط این سازمان در همه زمینه‌ها به ۱۱۱ مورد رسیده است.

استاندارد FAS33 (که جانشین استاندارد FAS25 شده است) اصول مناسب‌تری برای طبقه‌بندی، شناسایی، اندازه‌گیری، ارائه و افشا برای سرمایه‌گذاری موسسات مالی اسلامی در صکوک، سهام و ابزارهای مالی مشابه مطابق با اصول شریعت تعریف کرده است. این استاندارد انواع اصلی ابزارهای سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت را تعریف کرده و شیوه‌های حسابداری مربوط به ویژگی‌ها و الگوی کسب‌وکار موسسه اداره‌کننده سرمایه‌گذاری را مشخص نموده است.

هدف از استاندارد FAS34 تدوین اصول حسابداری و گزارش‌گری مالی برای دارایی‌ها و فعالیت‌های مربوط به صکوک به منظور اطمینان از گزارش‌گری شفاف و منصفانه به همه ذی‌نفعان به‌ویژه دارندگان (سرمایه‌گذاران) صکوک است. شایان ذکر است در حال حاضر هیچ‌گونه الزامی برای گزارش‌گری مالی به ذی‌نفعان در این حوزه وجود ندارد و در نتیجه ممکن است بحث شفافیت که در معاملات مالی اسلامی اهمیت فراوانی دارد، دچار مشکل شود. این استاندارد بر گزارش‌گری مالی برای دارندگان صکوک به شیوه‌ای که از تسهیم اطلاعات به صورت شفاف و منصفانه اطمینان حاصل شود، تاکید دارد. همچنین این استاندارد الزامی برای تهیه صورت‌های مالی جامع ندارد و در نتیجه امکان گزارش‌گری مالی ساده برای انواع مختلف ساختارهای صکوک را فراهم می‌سازد.

هیئت حسابداری AAOIFI، استانداردهای جدید را پس از مذاکرات و بررسی‌های مبسوط و مشاوره با فعالان و مقررات‌گذاران صنعت از طریق دعوت حضوری یا دریافت نظرات شفاهی یا مکتوب ایشان نهایی کرده است.

حامد العقاب، رئیس هیئت حسابداری گفته است: «این نخستین باری است که AAOIFI استاندارد مشخصی را با تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی دارندگان صکوک منتشر است. در حال حاضر، سازوکار مناسبی درباره گزارش‌گری مالی برای دارندگان صکوک یا حسابداری برای واسط در صنعت وجود ندارد. هیئت حسابداری از طریق مذاکرات گوناگون و تعامل با فعالان بازار طی پروژه جامع صکوک به این نتیجه رسیده است که نیاز به ارتقای شفافیت و اقدامات مربوط به گزارش‌گری مالی برای دارندگان صکوک وجود دارد. امیدوارم این استاندارد با فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی دارندگان صکوک و افزایش شفافیت و سطح انطباق با شریعت در این حوزه، به پرکردن این شکاف کمک کند».

او همچنین افزوده است: «لازم بود استاندارد FAS25 از دیدگاه شریعت تقویت شود و نیز به بهترین روش‌های حسابداری نزدیک شود. خوشحالیم که استاندارد FAS33 این اهداف را به خوبی برآورده کرده است».

این دو استاندارد از دوره‌های زمانی آغاز شده پس از اول ژانویه ۲۰۲۰ عملیاتی خواهند شد.

علاقمندان جهت دریافت این استانداردها می توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

رسول خوانساری