امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو موسسه استانداردگذار در صنعت مالی اسلامی

کد خبر: 294206 چهارشنبه 17 بهمن 1397 - 9:32
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو موسسه استانداردگذار در صنعت مالی اسلامی

به تازگی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) در زمینه حوزه‌های مشترک فعالیت خود در صنعت مالی اسلامی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند. سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، استانداردهای حسابداری، حسابرسی، حاکمیتی و اخلاقی برای صنعت مالی اسلامی منتشر می‌کند و بازار بین‌المللی مالی اسلامی نیز قالب‌های قراردادها و محصولات استاندارد شده را منتشر می‌سازد.

این تفاهم‌نامه بین رئیس هیئت امنای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) یعنی شیخ ابراهیم بین خلیفه الخلیفه و اجلال احمد علوی، مدیرعامل بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) منعقد شد. شیخ ابراهیم بن خلیفه الخلیفه، درباره این تفاهم‌نامه گفته است: «همکاری بین سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) از طریق این تفاهم‌نامه فرصتی برای فراهم آوردن زمینه‌های هم‌افزایی برای هر دو سازمان به منظور توسعه و تقویت صنعت خدمات مالی اسلامی ایجاد می‌کند. امروزه این امر ضرورت این صنعت است که روند فزاینده‌ای از پذیرش استانداردها توسط ذی‌نفعان مختلف در جهان برای آن وجود دارد».

همچنین اجلال احمد علوی در این باره گفته است: «دو سازمان در زمینه حمایت از استانداردسازی و هماهنگی در صنعت خدمات مالی اسلامی از طریق تلاش‌های خود پیشگام هستند و این تفاهم‌نامه موجب تقویت این‌گونه تلاش‌ها و برجسته کردن نقش خاص هر سازمان برای توسعه منظم و مستحکم صنعت خدمات مالی اسلامی خواهد شد».

رسول خوانساری