بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی

کد خبر: 293929 چهارشنبه 30 آبان 1397 - 18:6
بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی

مقاله سیاستی «بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این مقاله سیاستی که توسط رسول خوانساری نوشته شده، آمده است: با توجه به محدودیت منابع تامین مالی داخلی، یکی از راه‌های پیش‌روی دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ورود به بازارهای اوراق بهادار بین‌المللی و تامین مالی از طریق ابزارهای مالی گوناگون در این بازار است. اوراق بهادار اسلامی که با عنوان صکوک شناخته می‌شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه (در چارچوب اسلامی) در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش‌های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و در سالیان گذشته روند انتشار آن در سطح بین‌المللی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. از این رو، یکی از ظرفیت‌های پیش روی نظام مالی کشور انتشار صکوک ارزی به ویژه در سطح بین‌المللی است.

چکیده این مقاله می افزاید: این اوراق در کنار مزایای گوناگونی که از نظر تامین منابع، افزایش اعتبار و مانند آن دارد، می‌تواند در تقویت ثبات مالی کشور از طریق کاهش عدم ‌انطباق واحد پولی و عدم انطباق سررسید و مدیریت بهتر عرضه و تقاضای منابع ارزی موثر باشد. توسعه بازار صکوک ارزی، مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌ها و اقدامات گوناگونی است که باید با حمایت دولت و نهادهای مقررات‌گذار انجام شود.

 این مقاله درصدد آن است که مهم‌ترین بایسته‌های مربوط به توسعه بازار صکوک ارزی در ایران را مشخص کرده و نقش این اوراق را در کمک به تقویت ثبات مالی بررسی کند. بر اساس یافته‌های پژوهش، چارچوب قانونی، حمایت دولت، سازوکارهای ارتقای اعتباری و وجود زیرساخت‌های مناسب از جمله مهم‌ترین الزامات توسعه بازار صکوک ارزی به شمار می‌آیند. همچنین صکوک ارزی از طریق کمک به مدیریت عرضه و تقاضای ارز می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و در نتیجه تقویت ثبات مالی کشور کمک کند.

 در بخش نتیجه‌گیری این مقاله سیاستی نیز تاکید شده است: انتشار صکوک ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بین‌المللی، می‌تواند با کمک به کاهش عدم انطباق واحد پولی (تامین مالی ارزی پروژه‌های با درآمد ریالی) و کاهش عدم انطباق سررسید (تامین مالی پروژه‌های بلندمدت با منابع کوتاه‌مدت) و از طریق راه‌هایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامه‌ریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون موجب کاهش التهابات ارزی شود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم سازد.

علاقه‌مندان برای دسترسی به این مقاله سیاستی می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند.