تقویت بازار صکوک امارات متحده عربی با اصلاح قوانین و مقررات

کد خبر: 293753 چهارشنبه 13 تیر 1397 - 11:48
تقویت بازار صکوک امارات متحده عربی با اصلاح قوانین و مقررات

به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر اعلام موسسه رتبه‌بندی فیچ، قوانین حاکم بر صکوک در کشور امارات متحده عربی می‌توانند به طور همزمان از فعالیت بازار و طرح‌های قانونی پشتیبانی کنند البته این امر مستلزم آن است که در اتخاذ و شیوه اجرا، به عنوان عناصر کلیدی موفقیت به خوبی عمل شود.

بنا بر اظهارات موسسه رتبه‌بندی فیچ، قوانین ارائه شده از سوی مقام ناظر بر کالاها و اوراق بهادار امارات متحده عربی ([1]SCA)، یک ساختار و چهارچوب کلی را برای افشاسازی پیرامون این موضوع فراهم آورده‌است و به صورت مشروح و در قالبی دقیق به موضوع ورود پیدا نکرده‌است لذا بهره‌گیری از آن امکان کاهش تعارضات بالقوه با سرمایه‌گذاران را ایجاد نمی‌کنند. 

بنا بر اعلام مقام ناظر بر کالاها و اوراق بهادار امارات متحده عربی، ناشران اوراق بهادار اسلامی موظف به بهبود فرآیند افشاسازی هستند، در این راستا لازم است حوزه‌های کلیدی همچون تعارضات بالقوه و احتمالی مرتبط با بحث انطباق با شریعت مدنظر قرار گیرد.

علاوه بر این SCA اقدام به وضع مقررات بنیادی و اساسی در زمینه ترکیب و مسئولیت اعضای هیئت‌های شریعت کرده‌است. از موارد و الزامات مهم دیگری که توجه به آن توسط این نهاد برای ناشران صکوک مطرح شده‌است چگونگی تناقضات بین استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IAS[2]) و سازمان حسابرسی و حسابرسی موسسات مالی اسلامی ([3]AAOIFI) است.

زینب بیابانی


[1] The UAE's Securities and Commodities Authority

[2] International Accounting Standards

[3] Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions