گزارش «شاخص بانکداری اسلامی»

کد خبر: 293727 پنج شنبه 31 خرداد 1397 - 19:23
گزارش «شاخص بانکداری اسلامی»
امارات اسلامی در سال 2017 گزارشی را تحت عنوان «شاخص بانکداری اسلامی» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش بانکداری اسلامی به رغم چالشهای اقتصاد جهانی در طی سالهای اخیر، به رشد خود ادامه داده است. این رشد شامل افزایش تعداد مشتریان و منابع بانکهای اسلامی می شود. در این میان کشور امارات متحده عربی سعی داشته است کشوری پیشرو در حفظ رشد و توسعه بانکداری اسلامی در کشورهای منطقه و جهان باشد.

این گزارش، که با استفاده از داده های آماری بانکهای کشور امارات متحده عربی و مصاحبه با تعدادی از مشتریان بانکی در این کشور از میان افراد مسلمان و غیرمسلمان تدوین شده است، تلاش داشته به میزان پیشرفت و توسعه بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای متعارف بپردازد و نشان دهد که در بسیاری از شاخصها، بانکهای اسلامی وضعیت برابر و یا بهتر از بانکهای متعارف داشته اند.

بر اساس این گزارش رتبه نفوذ بانکداری اسلامی در کشور امارت متحده عربی از میزان 47 درصد در سال 2015 به عدد 52 درصد در سال 2017 رسیده است. این شاخص گویای درصد مصرف کنندگانی است که از محصولات بانکداری اسلامی  استفاده می نمایند. همچنین درصد افرادی که اعلام کرده اند قصد دارند طی شش ماه آینده از محصولات بانکداری اسلامی استفاده نمایند، ظرف سالهای 2017 نسبت با سال 2015 تغییر چندانی نداشته است. افزون براین بیش از نیمی از مشتریان بانکی در کشور امارات متحده عربی (52 درصد) حداقل از یکی از محصولات بانکداری اسلامی استفاده دارند که این میزان 5 درصد بیش از آخرین آمار در سال 2015 است. همچنین این گزارش حاوی اطلاعاتی در خصوص حسابهای جاری، کارتهای اعتباری و حسابهای پس انداز در کشور مذکور می باشد.

علاقمندان جهت دریافت متن این گزارش می توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

دکتر وهاب قلیچ