سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی (صفحه اول)

کد خبر: 293554 چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 10:28
سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی (صفحه اول)

صفحه:  ۱ ۲

شماره جلسات

سخنران

موضوع جلسه

اصل مقاله

گزارش جلسه

پوستر جلسه

عکسهای منتخب


صوت جلسه

جلسه بیست و چهارم (دی ۱۳۹۸)
دکتر حسین حسن زاده سروستانیاقتضائات شرعی ضمانت سپرده ها در بانکداری ایراناصل مقالهگزارشپوسترعکسهای منتخب


۱۹مگابایت

جلسه بیست و سوم (خرداد ۱۳۹۸) دکتر سیدسعید شمسی نژادآسیب‌شناسی بازار بین بانکی در ایران


اصل مقاله


گزارش


پوستر


عکسهای منتخب

۲۴مگابایت

جلسه بیست و دوم (اردیبهشت ۱۳۹۷)
دکتر علی معصومی نیا


آسیب شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری

اصل مقاله

گزارش

پوستر

عکسهای منتخب

۲۲مگابایت

جلسه بیست و یکم
(آذر139۶)
دکتر بیژن بیدآباد