میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

کد خبر: 293426 شنبه 25 آذر 1396 - 10:35
میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی در شماره پانزدهم از سال هشتم خود مقاله‌ای با عنوان «میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران» به قلم وهاب قلیچ منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت‌های بانکداری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می‌پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه‌ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می‌پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی موسسه های مالی اسلامی (AAOIFI) می‌باشد. بنا به یافته‌های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تایید می‌نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف‌هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش‌نامه‌ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می‌توان از راهکارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به موسسه‌های واسطه استفاده نمود.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.