تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی

کد خبر: 293413 یکشنبه 17 دی 1396 - 10:37
تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در شماره پنجم از دوره سوم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)» به قلم دکتر سید عباس موسویان، دکتر محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی نیا منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می‌باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می‌باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده ‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می‌باشد، به این صورت که هم بانک‌های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می‌کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن میتواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجهای داشته باشد.

تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می‌دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری می‌کنند، نمیباشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه‌هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی‌های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می‌کنند، نمی‌باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به‌صورت گسترده در تمامی بخش‌های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می‌باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانتنامه‌های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به‌ دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی‌باشد.

این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می‌دهد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.