گزارش نشست «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی»

کد خبر: 293403 یکشنبه 10 دی 1396 - 16:58
گزارش نشست «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی»

پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی گزارش تفصیلی جلسه بیستم سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی تحت عنوان «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» را به قلم زینب بیابانی منتشر کرده است.

در این نشست مقاله مشترک دکتر حسین صمصامی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و فرشته کیانپور با عنوان «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی»که در شماره اول از سال هفتم دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی به چاپ رسیده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از ارائه دکتر صمصامی، دکتر پویا جبل‌عاملی (کارشناس بانک مرکزی) و دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این نشست به این نشانی  و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نشست های نقد به
صفحه سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی مراجعه نمایند.