روند تدریجی استانداردسازی در صنعت مالی اسلامی

کد خبر: 283327 دوشنبه 22 آبان 1396 - 12:52
روند تدریجی استانداردسازی در صنعت مالی اسلامی

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ[1] عدم استانداردسازی در حوزه مالی اسلامی محدودیتی مهم و معنادار برای رشد این صنعت محسوب می‌شود. در واقع انتظار می‌رود که حرکت تدریجی و آهسته در حوزه استانداردسازی منجر به بروز چالش‌های مختلفی شود. تلاش در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر در تدوین قوانین منطبق با شریعت چه در داخل و چه در خارج حوزه‌های قضایی اغلب یکی از موارد مهم و محدودکننده محسوب می‌شود. هرچند که این مورد تنها یکی از مواردی است که در فرآیند استانداردسازی و تدوین قوانین در حوزه مالی اسلامی نیاز است تا بدان توجه شود تاکه امکان پذیرش گسترده آن از جانب سرمایه‌گذاران چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی فراهم آید.

در واقع استانداردسازی علاوه بر حوزه شریعت در حوزه‌های اصلی همچون ساختار محصولات و خدمات، ثبت مستندات، چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی، قوانین، حل اختلاف، گزارش‌های مالی و حسابداری می‌تواند سودمند واقع شود. در بعضی موارد وجود حداقل استاندارد در سطح بومی کفایت می‌کند این درحالی است که در برخی موارد نیز تدوین استاندارد در سطح منطقه‌ای و یا حتی بین‌المللی نیاز است.

یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است. کشور مالزی یکی از استانداردترین بازارهای مالی را در میان جوامع مالی اسلامی دارد و همچنان به عنوان یکی از نوآوران این حوزه نیز محسوب می‌شود.

اهمیت و نقش مهم تدوین استانداردهای قانونی و مقرراتی که هدف اصلی آن از طرفی تشریح حقوق و تعهدات طرفین در شرایط مختلف و از طرف دیگر حمایت از ثبات، فعال ساختن صنعت و تقویت نظارت است را در مواردی همچون انتشار صکوک در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بهتر می‌توان دید.

یکی از مواردی که در این بحث باید بدان توجه ویژه‌ داشت وجود تفاسیر متفاوت از یک اصل مشترک پذیرش‌شده است. در واقع می‌توان گفت در برخی موارد توافق گسترده‌ای در مورد اصول و مبانی کلیدی شریعت در بین جوامع وجود دارد ولی تفاسیر و روند ارزیابی میزان انطباق با اصول شریعت به طور قابل توجهی در بین آنها متفاوت است. باید این نکته را در نظر داشت که این اختلاف در تفسیر می‌تواند اثرات منفی زیادی را همچون منصرف کردن سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

تدوین: زینب بیابانی


[1] Fitch Ratings