انتشار استاندارد «شورای مرکزی شریعت» توسط AAOIFI

کد خبر: 283322 شنبه 13 آبان 1396 - 11:25
انتشار استاندارد «شورای مرکزی شریعت» توسط AAOIFI

به نقل از سایت خبری CPI Financial، هیئت نظارت و اخلاق سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AGEB[1]) در اکتبر سال جاری اقدام به انتشار رسمی استاندارد حاکمیتی شماره (۸) خود برای موسسات تامین مالی اسلامی با عنوان «شورای مرکزی شریعت» کرد.

استانداردهای منتشر شده در زمینه‌هایی همچون حسابداری، حسابرسی، نظارت، اصول اخلاقی و همچنین شریعت در طول 27 سال از زمان شکل‌گیری، همواره با دستاوردهایی برجسته و تلاش‌هایی گسترده همراه بوده‌ است.

دکتر عشرت حسین رئیس دپارتمان AGEB، این روند را یک جهش عظیم به سوی پیشرفت و بهبود کلیات مسئله نظارت و انطباق شرعی در سطحی وسیع در صنعت تامین مالی اسلامی می‌داند. به عقیده وی استاندارد مذکور می‌تواند به مقررات‌گذاران در ایجاد و سازماندهی شیوه‌های یکسان برای ایجاد و اداره شورای شریعت و همچنین تسهیل و تطبیق شیوه‌های تامین مالی و بانکداری اسلامی در سطح حوزه‌های قضایی یاری رساند.

در واقع هدف از این استاندارد ارائه ساختار و دستورالعملی جامع و اساسی است که شرایط و ضوابط کلیدی و مرجع ایجاد چنین شوراهایی را مشخص می‌کند. به عبارت بهتر استاندارد حاکمیتی شماره (۸) رهنمودی جامع و دقیق در راستای شفاف‌سازی مفاهیم این حوزه همچون تعریف شورا، دامنه کار، مسئولیت‌ها، انتصاب، ترکیب اعضا، استقلال شورا، شرایط مرجع شورای مرکزی شریعت و سایر مسائل مربوطه است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

تدوین: زینب بیابانی


[1] AAOIFI’s Governance and Ethics Board