نقدی بر روش‌شناسی مباحثات بهره

کد خبر: 283282 سه شنبه 25 مهر 1396 - 10:9
نقدی بر روش‌شناسی مباحثات بهره

فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی در شماره ۲۰ از دوره هفدهم خود مقاله‌ای با عنوان «نقدی بر روش‌شناسی مباحثات بهره» به قلم سمیه رشیدیان، محمد مهدی مجاهدی موخر، امراله امینی و علی معصومی‌نیا منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«تحقیقات زیادی در مباحثات پیرامون رد یا تایید بهره، به ابزار مختلف نقلی، عقلی و تاریخ و اخلاقی تمسک جستهاند. آنچه در روششناسی این مباحثات از اهمیت برخوردار است، یکسانی شیوه بحث و استدلالها است. برای روشن شدن شیوه نقد و استدلالها در این زمینه، این مقاله عمده تلاش خود را بر بررسی روش نقد و بررسی مساله بهره در یک سیر تاریخی نهاده است. در این مقاله مساله مباحثات بهره در اندیشه غیرمسلمانان و روشهای بحث و بررسی آنها مورد مداقّه قرار میگیرد. همینطور چنین سیری در اندیشه مسلمانان نیز دنبال شده و در نهایت روش مباحثات و مجادلات از نظر عینی و عقلی یا نقلی و ارزشی مقایسه میشود»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.