کنفرانس حسابرسی شرعی و گزارش‌دهی مالی ناسازگار با شریعت برای نهادهای مالی اسلامی

کد خبر: 273075 شنبه 23 اردیبهشت 1396 - 9:34
کنفرانس حسابرسی شرعی و گزارش‌دهی مالی ناسازگار با شریعت برای نهادهای مالی اسلامی

حسابرسی شریعت از موضوعاتی است که اهمیت قابل توجهی برای موسسات مالی اسلامی در مالزی دارد. از این رو، با توجه به تجدید نظر‌های اخیر انجام شده در قوانین و گسترش الزامات نظارتی شریعت شاهد تغییرات قابل ملاحظه‌ای در حوزه فعالیت، ماهیت، مسئولیت و پاسخگویی حسابرسی شریعت (و انطباق) بوده‌ایم.

در ارتباط با این موضوع، عدم انطباق با شریعت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد به طوریکه با ارائه محصولات مالی و بانکداری، عدم انطباق با شریعت به عنوان یک ریسک کلیدی و اساسی برای هر نوع از موسسات مالی اسلامی به شمار می‌رود. مفهوم عدم انطباق و تعهد به آن به قدری مهم است که به ایجاد قانون بانکداری اسلامی از قبیل قانون خدمات مالی اسلامی سال 2013 منجر شده است. بخش 28 (3) این قانون به طور شفاف، مجموعه تعهدات و مسئولیت‌های یک موسسه مالی را در مورد عدم رعایت شریعت و روند گزارش و افشای اطلاعات را بیان می‌کند. این در حالی است که مجازات و عواقب عدم رعایت شریعت در روش‌های گزارش‌دهی می‌تواند قابل تشدید باشد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، همایشی یک روزه با بررسی حسابرسی شرعی، الزامات انطباق و نظارت تحت قانون مالزی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد. هدف اصلی این همایش، بررسی نقش حسابرسی شریعت و انطباق است و به طور خاص به مباحثی چون تعهدات، رویه‌ها، الزامات مورد نیاز افشاء، گزارش‌دهی و گزینه‌های اصلاح در مورد عدم رعایت شریعت می‌پردازد.

که موضوعات این همایش به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول: حسابرسی شرعی و الزاماتی نظارتی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با شریعت در گزارش‌دهی

·        بررسی الزامات مقرراتی اخیر در حوزه حسابرسی شرعی و گزارش‌دهی

-         قانون بانک مرکزی ۲۰۰۹

-         قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳

-         هیأت حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

-         هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

-         چارچوب نظارت شرعی و تجدیدنظرهای اخیر

-         پیامدهای هر یک از موارد فوق برای حسابرسی شریعت، مدیریت ریسک و عملیات گزارش‌دهی عدم رعایت شریعت در یک موسسه مالی اسلامی

-           تعهدات، مسئولیت‌های هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک‌ها و جریمه‌های مربوط به تخلف و عدم انطباق با شریعت

بخش دوم: بررسی نقش و مسئولیت‌های حسابرسی شریعت و واحد انطباق با شریعت در موسسات مالی اسلامی

-         ایجاد حسابرسی شرعی موثر و ارزیابی ریسک و شیوه‌های مدیریتی: مردم، سیستم‌ها، روش‌ها و اسناد و مدارک

-         انواع و نمونه‌های رایج از ریسک‌های شریعت در موسسات مالی اسلامی: چالش‌های ساختاری، شیوه‌های بانک اسلامی در مقابل الزامات قانونی و سایر موارد

-         تجزیه و تحلیل تأیید تولیدات و روش‌ها از لحاظ حسابرسی شرعی و انطباق

-         حسابرسی، افشا و الزامات گزارش‌‌دهی در مالزی: مسائل عملی با حسابرسی شریعت و گزارش‌دهی عدم انطباق در بانک های اسلامی

بخش سوم: بررسی رویه ها، تعهدات و مسئولیت‌های مربوط به گزارش‌دهی عدم انطباق با شریعت (SNC)[1]

-         شناسایی تعهدات موسسات مالی اسلامی در گزارش‌دهی عدم انطباق با شریعت

-         بحث در مورد مسائل و روش‌های عملی برای گزارش‌ SNC

-         ارزیابی الزامات افشای اطلاعات برای SNC

-         اقدامات اصلاح برای یک موسسه مالی اسلامی: گزینه‌ها و روش‌ها، مدیریت درآمد غیر حلال 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

تدوین: لیلا محرابی


[1] Shariah non-compliance (SNC)