بوئینگ در پی فرصت‌های تامین مالی از طریق صکوک

کد خبر: 273068 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 - 10:22
بوئینگ در پی فرصت‌های تامین مالی از طریق صکوک

طبق گزارش سایت مالی اسلامی[1] شرکت بوئینگ کپیتال به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بوئینگ در پی بررسی فرصت‌هایی برای تامین مالی اسلامی در صنعت هوایی و تامین مالی خرید هواپیما در بازار صکوک است. در این راستا ضمانت تامین مالی خرید هواپیماها نیز با ابزاری به نام گواهی «ودیعه تجهیزات ارتقا یافته»[2] انجام می‌شود.

شرکت بوئینگ کپیتال راهکارهای تامین مالی را برای خرید هواپیماهای تجاری و محصولات دفاعی توسط مشتریان فراهم می‌سازد و به عنوان یک شرکت تامین سرمایه (بانک سرمایه‌گذاری) با شرکای دیگر برای حمایت از تامین مالی مشتریان بوئینگ همکاری می‌کند. همچنین این شرکت پرتفوی ۳٫۵ میلیارد دلاری مربوط به هواپیماهای جت تجاری را مدیریت می‌کند.

شرکت بوئینگ کپیتال به طور مستمر حضور خود در منطقه خاورمیانه را تقویت می‌کند. زیرا این منطقه ظرفیت رشد زیادی در زمینه هواپیماهای تجاری و تقاضا برای تامین مالی هواپیماها دارد. از سال ۲۰۰۶، این شرکت سمینارهای برنامه‌ریزی هوایی را برای تامین‌مالی‌کنندگان در خاورمیانه برگزار کرده و کنفرانس تامین مالی و سرمایه‌گذاری هواپیماها در خاورمیانه یکی از رویدادهای سالانه آن بوده است.

تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است. برخی از آنها به شرح ذیل است:

-         شرکت هواپیمایی امارات در ۲۵ مارس سال ۲۰۱۵ مبلغ ۹۱۳ میلیون دلار صکوک با سررسید ده ساله منتشر کرده است که وجوه حاصل از آنها برای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس استفاده شده است. این صکوک با نرخ بازده ۲٫۴۱۷ درصد منتشر شده و توسط اداره ضمانت اعتبارات صادرات بریتانیا تضمین شده است. در زمان انتشار این صکوک، تقاضای زیادی از سوی سرمایه‌گذاران در سراسر جهان برای خرید آن وجود داشت، به گونه‌ای که مبلغ سفارش ثبت شده برای آن به ۳٫۲ میلیارد دلار یعنی ۳٫۶ برابر مبلغ انتشار صکوک رسید.

-         شرکت هواپیمایی امارات در سال ۲۰۱۳ مبلغ یک میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۷۵ منتشر کرد.

-         شرکت هواپیمایی اتحاد در ماه نوامبر ۲۰۱۶ مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۶ منتشر کرد.

تدوین: رسول خوانساری


[1]. Islamicfinance.com

[2]. Enhanced Equipment Trust Certificate