الزامات شرعی تولیدات و محصولات مالی اسلامی؛ تورق، ودیعه، رهن

کد خبر: 272813 چهارشنبه 24 آذر 1395 - 17:11
الزامات شرعی تولیدات و محصولات مالی اسلامی؛ تورق، ودیعه، رهن

بانک مرکزی مالزی به تازگی اقدام به انتشار دستورالعمل‌های شریعت، الزامات، ترتیبات و الگوها و شیوه‌های عملیاتی انواع مختلف قراردادهای مالی اسلامی، تولیدات و محصولات اسلامی نموده است. بر این مبنا، بانک‌ها و نهادهای مالی ملزم به ارائه برنامه‌های عملیاتی خود حول این الزامات و شیوه‌ها می‌باشند.

به این ترتیب، با داشتن یک برنامه جامع، مقدار قابل توجهی از گردآوری مهم‌ترین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها در یک دوره نسبتا کوتاهی از زمان رخ خواهد داد. لذا، با توجه به اهمیت موضوع، همایشی برای بررسی و شفافیت استانداردهای بروزرسانی شده در حوزه شریعت و الزامات و ترتیبات آن برای محصولاتی چون تورق، ودیعه و رهن در ۱۸ ژانویه سال ۲۰۱۷ (۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این سمینار پوشش مهم‌ترین عناصر هر یک از حوزه‌های مورد بررسی و شناسایی زمینه‌های کلیدی برای انجام عملیات اسلامی می‌باشد.

 مهم‌ترین دستاوردها و محورهای کلیدی این سمینار به شرح زیر می‌باشد:

-       شناسایی و درک اهمیت اعلان و اجرایی‌نمودن استانداردها و الزامات شریعت و قانون‌گذاری

-       دسترسی و ارزیابی الزامات و ترتیبات اخیر شرعی و اختیار معامله برای محصولات و تولیدات مبتنی بر تورق

-       موشکافی و ارزیابی الزامات و ترتیبات اخیر برای تولیدات مبتنی بر ودیعه

-       موشکافی و ارزیابی الزامات و ترتیبات اخیر برای تولیدات مبتنی بر رهن

-       اطمینان از انطباق با شریعت برای کلیه محصولات و تولیدات مبتنی بر تورق، ودیعه و رهن و ترکیبات مختلف آن

برنامه یک روزه این سمینار شامل چهار نشست تخصصی است و برای کلیه افرادی که در بانک‌ها و یا نهادهای مالی با مسایلی چون ساختار، توسعه، بازاریابی و مدیریت ریسک تولیدات مالی اسلامی درگیر هستند، مفید خواهد بود.

نشست اول: آشنایی با مفهوم تورق و بررسی راهکارهای شرعی و داخلی در حوزه تورق

-       ساختار و نحوه کارکرد و چگونگی استفاده از تورق

-       بررسی تأثیر و نفوذ سازمان‌های مختلف همچون هیأت نظارتی شرعی بانک مرکزی مالزی، هیأت نظارتی شرعی کمیته اوراق بهادار مالزی، سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی و انجمن فقهی سازمان کنفرانس اسلامی

نشست دوم: ارزیابی الزامات و ترتیبات شرعی برای تولیدات مبتنی بر تورق

-       شناسایی فرصت‌ها در بانک‌ها برای یکسان‌سازی ساختار تورق و محصولات آن

-       آسیب‌شناسی الزامات و مسائل شرعی تورق و الزام با انطباق با شریعت

-       ارزیابی و بررسی ترکیب تورق با دیگر قراردادها

نشست سوم: ارزیابی الزامات و ترتیبات شرعی برای تولیدات مبتنی بر ودیعه

-       بررسی ساختار ودیعه یک‌سویه و دوسویه و الزامات شرعی آنها

-       آسیب‌شناسی ترتیبات ساختارهای ودیعه در تولیدات مختلف اسلامی

-       شناسایی مسائل شرعی و لزوم انطباق با شریعت

نشست چهارم: ارزیابی الزامات و ترتیبات شرعی برای تولیدات مبتنی بر رهن

-       شناسایی فرصت‌ها در بانک‌ها برای یکسان‌سازی ساختار رهن و ویژگی‌های آن

-       ارزیابی الزامات اخیر شرعی در حوزه رهن و لزوم انطباق با شریعت

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

 تدوین: لیلا محرابی