شماره ۶۳ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 272798 شنبه 20 آذر 1395 - 16:8
شماره ۶۳ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

شصت و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

«اجتهاد چند مرحله‌ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی»/ سیدعباس موسویان و رسول خوانساری

 «بررسی عملکرد اقتصاد ایران از دید عدالت (با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(ره)»/ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط و مهناز زندیه

«پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)» / حسن سبحانی و علی اصغر قائمی‌نیا

«نظریه بازی‌ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و  تحلیلی انتقادی»/ سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا، محمدجواد رضایی و مهدی موحدی بکنظر

«کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی(مورد مطالعه قراردادهای بانکی)»/ محمدنقی نظرپور، ناصر الهی و سیدمهدی میرحسینی

«عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)»/ هادی امیری، آرمان روشندل و فاطمه صادق‌پور،

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.