شماره ۱۳ دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 272747 یکشنبه 23 آبان 1395 - 9:46
شماره ۱۳ دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی»

شماره سیزدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی «معرفت اقتصاد اسلامی» از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

این شماره از دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» حاوی هفت مقاله با عناوین «تحلیل موضوع اطلاعات نامتقارن در قراردادهای مشاركتی بانك‌داری بدون ربا و راه‌كارهای آن»، نوشته مهدی طغیانی، سعید صمدی و زیبا صادقی، «تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف كالاهای داخلی مورد مطالعه: شهروندان شهرستان كاشان»، به قلم علی حسین‌زاده، محسن نیازی و الهام شفائی مقدم، «نگرش اسلام به رفاه اقتصادی»، نوشته علی معصومی‌نیا و سمیه رشیدیان، «چیستی و كاركرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی»، به قلم محمدجواد توكلی، «بررسی امكان خلق پول توسط نظام بانكی در نظام مالی اسلامی»، نوشته حسین صمصامی و فرشته كیانپور، «روش كشف سیاست‌های پیشرفت با تأكید بر آراء شهید صدر»، به قلم امین رضا عابدی نژاد داورانی و «ارائه الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه‌زنی بین‌المللی یك كشور اسلامی با رهیافت نظریة بازی» به قلم ایمان باستانی‌فر است.

علاقمندان می‌توانند جهت مشاهده چکیده مقالات و دریافت فایل مقالات به این نشانی مراجعه نمایند.