آشنایی با موسسه رتبه‌بندی اعتباری RAM

کد خبر: 272581 یکشنبه 28 شهریور 1395 - 17:1
آشنایی با موسسه رتبه‌بندی اعتباری RAM

زینب بیابانی
یکی از مهمترین معیارهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در ابزار صکوک، رتبه اعتباری و قابل اعتماد بودن این ابزار می‌باشد. موسسات رتبه‌بندی به عنوان نهادهایی مستقل با ارزیابی، اعتبارسنجی و  برآورد احتمال نکول ناشران به رتبه‌بندی صکوک می‌پردازند. یکی از موسسات موفق در این حوزه موسسه رتبه‌بندی برهاد مالزی
 RAM (‌Rating Agency Malaysia Berhad) می‌باشد.

RAM در نوامبر ۱۹۹۰ به عنوان اولین موسسه رتبه‌بندی اعتباری ملی در کشور مالزی ایجاد شد. این موسسه نقشی پیشرو در چشم‌انداز مالی کشور مالزی در راستای ارائه‌ خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات اعتباری مستقل برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های مالی سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف بازار بازی می‌کند. این موسسه به جهت انطباق صکوک با ملزومات شریعت، آنرا اوراقی ویژه و متفاوت از اوراق قرضه می‌داند، لذا صکوک را بر مبنای قوانین شریعت مورد ارزیابی قرار می‌دهد و این امر را در اعطای رتبه اعتباری آنها لحاظ می‌کند.

هم‌اکنون این موسسه به دلیل فعالیت‌های ارزشمند خود در زمینه رتبه‌بندی در بازار صکوک و فعالیت موثر در بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان یکی از بهترین موسسات رتبه‌بندی در جهان اسلام شناخته شده است.