نرخ سود باید از اقتصاد واقعی مشتق شود

کد خبر: 272579 شنبه 27 شهریور 1395 - 9:22
نرخ سود باید از اقتصاد واقعی مشتق شود

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک‌ مرکزی درخصوص تعاملات بانکداری اسلامی با بانکداری بین‌المللی گفت: تعاملات بین‌المللی اگر بر اساس فقه مذاهب رسمی اسلامی باشد از وفاق کافی فقهی برخوردار است و ایجاد‌کننده شرایطی برای تعامل بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف دنیا در سطح بین‌الملل می‌باشد. در این شرایط و با استفاده از قوانین جدید بین‌المللی قطعا ابزارهای بانکی مناسبی برای تعامل بانک‌های بدون ربا با متقاضیان تسهیلات، تعامل بانک‌های بدون ربا با یکدیگر در بازار بین‌ بانکی و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی، طراحی انواع اوراق بهادار تامین مالی می‌باشد.

وی درباره اینکه نظارت شورای فقهی بر عملکرد نظام بانکی به چه صورت است، افزود: در صورت نبود سازوکار نظارت و حسابرسی شرعی برای بانک‌ها وجود شورای فقهی تاثیر چندانی نخواهد داشت، اگر بخواهیم سیستم نظارت شرعی را تعریف کنیم برای بانکداری ایران یک انتظاری داریم و اگر بخواهیم شورای فقهی راه‌اندازی کنیم، یک انتظار دیگری از این شورا باید داشته باشیم و با توجه به اینکه ماموریت شورای فقهی تعریف شده است که وظایف نظارت بر دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، طراحی ابزارهای نوین پولی و بانکی و نظارت بر قراردادها ماموریت شورای فقهی بانک مرکزی است به همین اندازه هم شورای فقهی تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند مغایرت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی با شرع را اصلاح کند.

رئیس شورای فقهی بانک‌ مرکزی بیان داشت: از نظر بانکداری اسلامی نرخ‌های سود باید نرخ سود واقعی باشد و از اقتصاد واقعی مشتق شود. مطالعاتی که از نرخ سود واقعی در دنیا صورت گرفته نشان‌دهنده این است که حداکثر نرخ سود واقعی ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ تورم می باشد بدین معنی که بازدهی سرمایه در این حد می‌تواند تعریف شود.

موسویان خاطرنشان کرد: بنابراین نظام بانکی نیز می‌بایست در این دامنه حرکت کند. اگر از این قانون تبعیت کند نظام بانکی بر اساس موازین بانکداری اسلامی در تعیین نرخ سود حرکت کرده است اما اگر بیشتر از این عدد باشد اصطلاحا تحمیل بر اقتصاد واقعی رخ داده و در شرایط کنونی با توجه به نرخ تورم، نرخ سود ۱۴، ۱۵ درصدی قابل دفاع است اما اگر بیش از این باشد نرخ‌هایی است که نظام بانکی بر اقتصاد واقعی تحمیل کرده است.

وی عنوان داشت: بانک مرکزی می بایست به باور عمومی برساند که نرخ سود از اقتصاد واقعی مشتق می‌شود و در این زمینه فرهنگ‌سازی کند. همچنین بانک مرکزی می‌بایست با ابزارهای کنترلی نظارتی و هدایتی و سیاستگذاری‌های کارآمد نظام بانکی را به این سمت هدایت کند.

منبع: خبرگزاری رویکرد اقتصادی