بروزرسانی معیارهای رتبه‌بندی صکوک

کد خبر: 272542 سه شنبه 2 شهریور 1395 - 14:22
بروزرسانی معیارهای رتبه‌بندی صکوک

موسسه اعتبارسنجی فیچ (Fitch) پس از بروزرسانی معیارهای رتبه‌بندی صکوک آنها را جایگزین معیارهای موجود که در ۱۸ اوت ۲۰۱۵ منتشر شده‌اند، کرد؛ البته این بروزرسانی شامل تغییرات عمده و اساسی نمی‌باشد و پیش‌بینی می‌شود که هیچ تغییری در رتبه‌بندی تراکنش‌های موجود در نتیجه استفاده از معیارهای بروزرسانی شده وجود نداشته باشد.

این گزارش به ترتیب رویکرد موسسه اعتبارسنجی فیچ در تعیین و حفظ رتبه‌بندی صکوک جدید و موجود منتشر شده با پشتوانه دارایی را نشان می‌دهد. این معیارها منطبق با ساختار صکوک با پشتوانه دارایی است ‌که در آن سرمایه‌گذاران به ویژگی‌های حمایتی مستقیم متعهد و به تعهدات قراردادی ایجاد شده در اسناد و مدارک تکیه دارند. این معیارها در سطح جهانی در شرکت‌ها، موسسات مالی، حاکمیتی، فراملی، مالیه عمومی، بیمه و زیرساخت‌های جهانی قابل اجرا است. باید توجه داشت که برای صکوک با پشتوانه دارایی که به وثیقه وابسته هستند این معیارها کاربرد ندارند.

موسسه اعتبارسنجی فیچ با نظارت بر فرآیند تکامل ساختار صکوک نسبت به اصلاح رویکردهای خود در این حوزه اقدام می‌نماید.

منبع: سایت خبری CPI Financial