Fundamentals of Islamic Economics and Finance

کد خبر: 272538 یکشنبه 31 مرداد 1395 - 10:32
Fundamentals of Islamic Economics and Finance

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی به تازگی کتابی با عنوان «مبانی اقتصاد و مالی اسلامی» توسط دو تن از نویسندگان به نام‌های حفیظ محمد یاسین و عتیق‌الظفر خان منتشر کرده است. هدف از انتشار این کتاب، رفع نیاز به یک منبع درسی استاندارد و جامع درباره موضوعات اقتصاد و مالی اسلامی اعلام شده است. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های اقتصاد و مالی اسلامی طراحی شده و البته برای سایر دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مالی متعارف نیز قابل استفاده است.

با وجود اینکه طی دهه‌های گذشته در موضوعات اقتصاد و مالی اسلامی، حجم زیادی از ادبیات نظری و سیاستی وجود دارد، ولی این مباحث تاکنون به شکل مدون و قابل استفاده برای دانشجویان گردآوری نشده است. بسیاری از این مطالب در هزاران صفحه از مقالات، کتب و نوشته‌های دیگر پراکنده شده‌اند و دسترسی به آنها دشوار و زمان‌بر است. در این کتاب با هدف پر کردن این خلأ، سعی شده بین دیدگاه‌های گوناگون که به دلیل تفاوت در رویکرد و حیطه مباحث اختلاف دارند، مقایسه صورت گیرد.

کتاب «مبانی اقتصاد و مالی اسلامی» دربرگیرنده چهار بخش اصلی در قالب هجده فصل است. بخش اول کتاب به مفاهیم بنیادین اقتصاد و مالی اسلامی می‌پردازد. در بخش دوم، نظریه اقتصاد اسلامی در محورهایی همچون نظریه عرضه و تقاضا، ساختار کسب‌وکار و رفتار بنگاه، ساختار بازار، نظریه توزیع، پول و بهره و تامین مالی عمومی مطرح شده است. در بخش سوم با عنوان نظام اقتصادی اسلام، مباحثی همچون ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام، معماری مالی در اقتصاد اسلامی، بانکداری و سیاست پولی در چارچوب اسلامی، سیاست مالی و نقش دولت اسلامی و رشد و توسعه اقتصادی تبیین شده است. سرانجام در بخش چهارم پیشینه اقتصاد اسلامی و سیر تاریخی تفکرات اقتصاد و مالی اسلامی به همراه سازمان‌ها و موسسات فعال در زمینه اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

اولین ویراست کتاب «مبانی اقتصاد و مالی اسلامی» در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) منتشر شده است. علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

 
صفحه تازه های نشر